/

HSR:s Hamnseminarium återgår till live-format

Efter en coronapaus på två år kommer Håll Skärgården Ren rf:s Hamnseminarium att återgå till liveformat. I vår erbjuds det på en intressant översikt av aktuella miljöfrågor för såväl hamnföretagare, representanter av kommuner och båtförare. Det populära Hamnseminariet, som arrangeras av föreningen

Aranda undersöker de senaste förändringarna i Finska vikens miljö

Under vinterövervakningskryssningen undersöks det nuvarande fysiska och kemiska tillståndet i Finlands havsområden och koncentrationerna av skadliga ämnen. Koncentrationen av lösliga fosfater (fosfor) i havsvatten är en viktig fråga. Särskilt i Bottniska viken har fosfatnivåerna visat en oroande trend under cirka 20 år.

/

Skärgårdshavets forskningsinstitut på Själö hotas av nedläggning

Åbo universitet planerar att stänga forskningsstationen på Själö i Pargas. Nedläggningen är en del av mer omfattande förhandlingar om förändringar vid universitetet. Åbo universitet inledde den 17 november förhandlingar om förändringar för att stabilisera sin ekonomi. Enligt universitetets pressmeddelande är målet att

/

Buller kan orsaka stress och hörselskador hos marina djur – Åbo yrkeshögskola utreder undervattensbuller i Skärgårdshavet

Av människor orsakat undervattensbuller har visat sig vara skadligt för många marina organismer. Det finns dock alltför lite information om buller, särskilt i skärgårdsförhållanden. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Åbo yrkeshögskolor fem miljoner euro för forskning, utveckling och innovationsverksamhet. En av mottagarna