/

Antalet övergivna och kasserade båtar och avfallshanteringen av dem utreds – besvara projektets enkät

Miljöministeriet utreder genom enkätundersökningar antalet övergivna och kasserade glasfiberbåtar i Östersjöns kustkommuner. I projektet utreds dessutom alternativ för insamlingen och avfallsbehandlingen av dessa båtar. Därtill diskuteras styrmedel för att få övergivna båtar att omfattas av avfallshanteringen. I Finland finns uppskattningsvis 1,3 miljoner

Biodiversea LIFE-IP – Havsnaturen tackar

Biodiversea LIFE IP (2021–2029) är Finlands största samarbetsprojekt för att trygga Östersjöns biologiska mångfald. Projektets centrala mål är att effektivisera skyddet av den marina miljön och främja en hållbar användning av naturresurserna i Finlands havs- och kustområden. Visste du att vårt unika

/

Forststyrelsen kartlägger kustlagunernas unika natur

I sommar samlar karterarna vid Forststyrelsens Naturtjänster in information om Östersjökustens kanske mest mångsidiga naturområden – de kustnära lagunerna. Dessa skyddade havsvikar, som inkluderar flador och glon, är viktiga lekplatser för fiskar och skyddshamn för hotade arter, men de försämras av strandbyggande

/

Världshavsdagen: Vår planets lungor

Maten vi äter, vårt levebröd, transporten vi använder och handeln som vi tar del av är alla beroende av världshaven. Haven är vår planets lungor, då de absorberar stora delar av människors CO2-utsläpp. De spelar där med en oerhört viktig roll i

/

Skärgårdshavets båtinsamling av skrotbåtar startar

I sommar anordnar Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) tillsammans återigen sin numera traditionella båtinsamling i Skärgårdshavet. Kampanjen startar för sjätte gången i Pargas och Kimitoöns skärgård. ”I Finland finns upp till 1,2 miljoner båtar, av vilka

/

Brobyggare tar paus – skyddar skärgårdsfåglarnas häckningar

Byggandet av pylonen på Finlands längsta bro över Kronobergsfjärden i Helsingfors pausar. Uppehållet pågår till slutet av juni och kommer att säkerställa fred och ro för häckningen på fågelskären i närheten av pylonen. Projektets effekter på fåglar kommer att övervakas genom fågelövervakning.