Aranda undersöker de senaste förändringarna i Finska vikens miljö

Ledande forskare Outi Setälä, forskare Noora Haavisto (i mitten) och forskningsprofessor Maiju Lehtiniemi tar bort provflaskor från sedimentinsamlaren ombord på forskningsfartyget Aranda den 17 januari 2023. Foto: Ilkka Lastumäki

Under vinterövervakningskryssningen undersöks det nuvarande fysiska och kemiska tillståndet i Finlands havsområden och koncentrationerna av skadliga ämnen. Koncentrationen av lösliga fosfater (fosfor) i havsvatten är en viktig fråga. Särskilt i Bottniska viken har fosfatnivåerna visat en oroande trend under cirka 20 år. Forskarna kommer också att undersöka om den decennier långa processen med försurning och uppvärmning av havsvattnet fortsätter. De kommer också att fortsätta att övervaka undervattensljudtrycket, eller buller, och testa nya mätmetoder.

Förra veckan lyftes ett lager sediment från östra Finska viken, där man under ett år har samlat in sjunkande partiklar för studier av mikroplaster. Under kryssningen kommer också automatisk mätutrustning från Finlands meteorologiska institut att underhållas och installeras.

Forskare Harri Kankaanpää var ledare för vinterövervakningskryssningen i Finska viken. Pekka Kotilainen ledde kryssningen i Bottenviken, Skärgårdshavet och Östersjöns huvudbassäng.