/

Aranda öppnar för allmänheten

Foto: Fredrik Eriksson

Allmänheten får möjlighet att utforska havsforskningsfartyget Aranda i Helsingfors den 4–6 juli under evenemanget Tall Ships Races, samt den 29 augusti under Östersjödagen. Under dessa evenemang tjänar Aranda som en plattform för havsinformation och bidrar därmed till målen för FN:s decennium av havsforskning

Havsforskningsdecenniets vision, ”Vetenskap för havens bästa”, belyser att forskning kan förbättra haven och säkerställa hållbar användning av havsresurserna. Ombord på Aranda delar experter från Finlands miljöcentral med sig av sina kunskaper. Besökare har möjlighet att utforska fartygets forskningsutrustning, laboratorier och kommandobrygga. Under evenemangen erbjuds även en ljud- och videoinstallation som ger en inblick i ljudmiljön under havsytan. Forskningsfartyget ligger förtöjt vid kajen intill Helsingfors Gamla saluhall under båda evenemangen.

Enkom för havsforskning

Aranda är det i raden femte fartyget som används i finsk havsforskning och det tredje som bär samma namn. Det nuvarande fartyget är dock det första som specifikt designats enbart för havsforskning. Aranda är anpassad för krävande tvärvetenskaplig forskning och kan operera året runt. Ombord finns laboratorier och avancerade datasystem som gör det möjligt att analysera prover under själva expeditionen.

Fartyget används främst i Östersjöregionen, men har även gjort expeditioner till de kalla haven i norra Atlanten och söder om ekvatorn. Aranda sjösattes i Helsingfors 1989 och deltog redan samma år i en havsforskningsexpedition till Antarktis. Under en omfattande renovering 2017–2018 förlängdes Aranda med 7,1 meter, vilket bland annat ledde till större laboratorieutrymmen. Samtidigt förbättrades fartygets stabilitet och miljövänlighet.

Foto: Fredrik Eriksson

Barn är välkomna ombord på Aranda i sällskap med en ansvarig vuxen, men det är inte säkert att röra sig på fartyget med spädbarn i famnen. Av säkerhetsskäl kan Aranda inte ta emot dagisklasser eller andra barngrupper. Eftersom fartyget endast kan ha ett begränsat antal personer ombord samtidigt, bör besökare vara beredda på eventuella köer.

Aranda vid Tall Ships Races i Helsingfors

Packhuskajen, Södra Kajen 7, 00130 Helsingfors
4–6 juli, kl. 11–19

Forskningsfartyget är inte tillgängligt för personer med nedsatt rörlighet.
Evenemanget är gratis.

Finlands miljöcentral deltar också i följande Tall Ships Races-aktiviteter:

Evenemangstorget vid Helsingfors stadshus, Norra Esplanaden 11-13

5 juli: Paneldebatt ”Vägar till en välmående Östersjö” som del av Tall Ships Races Helsinki 2024-program

4–5 juli: Kom med och spela brädspelet ”Havets skatter”, display med bildkollage med undervattensvyer från Östersjön

Salutorget

4–7 juli: Fotoutställning ”Skräp i skarvens bo”, en video som belyser problemet med nedskräpning i haven

syke.fi