/

Buller kan orsaka stress och hörselskador hos marina djur – Åbo yrkeshögskola utreder undervattensbuller i Skärgårdshavet

Av människor orsakat undervattensbuller har visat sig vara skadligt för många marina organismer. Det finns dock alltför lite information om buller, särskilt i skärgårdsförhållanden. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Åbo yrkeshögskolor fem miljoner euro för forskning, utveckling och innovationsverksamhet. En av mottagarna