Rättegången om olyckan på Erstan inleds i Helsingfors hovrätt i dag

I dag inleds huvudförhandlingen i målet om kollisionen mellan en motorbåt och en motorseglare i Helsingfors hovrätt. Olyckan skedde på Erstafjärden i augusti 2019. Två män omkom i den förödande kollisionen mellan en motorbåt och en motorsegelbåt. Tidigare dömde Helsingfors tingsrätt motorbåtsföraren

Ny bok ger en omfattande bild av Östersjöns historia

Docent Mikko Huhtamies berättar om sin nyligen utgivna bok Seitsemäs vyöhyke – Pohjoista merihistoriaa (1200-1600) på Forum Marinum den 21.3. klo 17 Enligt geografen Claudius Ptolemaios (ca 150 e.Kr.) var den kända världen indelad i sju zoner. Den sjunde zonen fanns i norr

/

Sommarfest med svenska popstjärnor i Ekenäs

Raseborg Festival ordnas i sommar den 18.-19.8.2023 i Stallörsparken i Ekenäs. Biljetterna säljs i rask takt och nu publicerar festivalen två nya artister till lördagens evenemang: Carola Häggkvist och SVEA. Förra sommaren dansade man till Tomas Ledins melodier i Stallörsparken och konserten

Ny inhemsk tjänst underlättar gemensamt ägande av båtar

Boatslice är en ny finsk webbtjänst som gör det möjligt för vem som helst att bli delägare i båtar och erbjuder tjänster för att hantera och upprätthålla ägandet. Tjänsten, som lanserades på Vene 23 Båt, kopplar samman personer som är intresserade av

/

Arandas vinterövervakningsresa: Vindarna har blandat vattenmassorna och lyft fosfat till ytvattnet i östra Finska viken

Under havsforskningsfartyget Arandas årliga vinterövervakningsresa observerades, att syreproblemen i Östersjöns huvudbassäng fortsätter och att fosfathalterna i ytskiktet har ökat. De näringsobservationer som samlas in under vinterövervakningen är viktiga uppgifter när Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) uppdaterar statusbedömningen av eutrofieringen.

/

Lovisa stad förbereder sig för båtsäsongen

Lovisa stad vid Finska viken erbjuder fantastiska möjligheter för att ta ut sig på vatten. Det finns totalt cirka 550 båtplatser att hyra på åtta olika ställen. Båtplatser kan hyras via Lovisa stads elektroniska bokningssystem Julius under perioden 3.4–31.10.2023. Den som innehar

/

Hur ryms mångfald, vindkraft och fiske i ett och samma hav?

Under Forststyrelsens workshop för den första naturresursplanen för havsområden resonerade man kring hur man kan samordna olika funktioner inom havsområdena. För Forststyrelsen är de tre viktigaste funktionerna för tillfället den marina naturens mångfald, vindkraft och fiskerinäring. Därtill diskuterades även rekreationsanvändning och sjöfart.

1 2 3 6