Medieuppgifter

MATERIALTIDTABELL

nr
1 / 2024
2 / 2024
3 / 2024
4 / 2024
5 / 2024
6 / 2024

bokning
10.1.2024
6.3.2024
24.4.2024
12.6.2024
28.8.2024
30.10.2024

materialdag
15.1.2024
11.3.2024
29.4.2024
17.6.2024
2.9.2024
4.11.2024

Annonsmaterial som skall färdigställas bör levereras senast på bokningsdagen.

TEKNISKA UPPGIFTER

Storlek:
Tryckmetod:
Inlagans papper:
Pärmens papper:
Inbindning:
Upplaga:
Tryckeri:

A4, 210 x 297 mm
Offset
Multi Art Silk 115 g/m2
Multi Art Silk 170 g/m2 + UV-lack
Klammerhäftning
1200 ex
Printon Printing House, Tallinn

MATERIALDIREKTIV

PDF-fil, bilder 300 dpi (ISOcoated_v2_bas.ICC),
CMYK-färger. I andra än 1/8-sides annonser (97 x 64 mm)
4 mm skärmån samt skärmärken.

RABATTER PÅ NORMALPRIS

Upprepningsrabatt -10%
Årsavtalsrabatt -15 %
Förhöjning vid bestämd plats +20 %

Annonsframställning 25€ / 30 min
På priserna tillkommer moms 24%

Annonsbokning kan avbokas utan kostnadspåföljd fram till angiven bokningsdag . Vid avbokning efter angiven bokningsdag debiteras 50 % av annonspriset samt kostnaden för eventuell annonsframställning. Vid avbokning efter angiven materialdag debiteras 100% av annonspriset samt kostnaden för eventuell annonsframställning.

Gottgörelse för eventuellt fel i annons är begränsad till högst annonsens pris. Tidningen ger inte gottgörelse för mindre tryck- eller ombrytningsfel, som inte ger upphov till att annonsen inte kan förstås eller minskar dess reklamvärde.

ANNONSSTORLEKAR OCH -PRISER

Ladda ner i pdf-format: Medieuppgifter