/

Brobyggare tar paus – skyddar skärgårdsfåglarnas häckningar

Byggandet av pylonen på Finlands längsta bro över Kronobergsfjärden i Helsingfors pausar. Uppehållet pågår till slutet av juni och kommer att säkerställa fred och ro för häckningen på fågelskären i närheten av pylonen. Projektets effekter på fåglar kommer att övervakas genom fågelövervakning.

/

Arandas vinterövervakningsresa: Vindarna har blandat vattenmassorna och lyft fosfat till ytvattnet i östra Finska viken

Under havsforskningsfartyget Arandas årliga vinterövervakningsresa observerades, att syreproblemen i Östersjöns huvudbassäng fortsätter och att fosfathalterna i ytskiktet har ökat. De näringsobservationer som samlas in under vinterövervakningen är viktiga uppgifter när Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) uppdaterar statusbedömningen av eutrofieringen.

/

Hur ryms mångfald, vindkraft och fiske i ett och samma hav?

Under Forststyrelsens workshop för den första naturresursplanen för havsområden resonerade man kring hur man kan samordna olika funktioner inom havsområdena. För Forststyrelsen är de tre viktigaste funktionerna för tillfället den marina naturens mångfald, vindkraft och fiskerinäring. Därtill diskuterades även rekreationsanvändning och sjöfart.

/

HSR:s Hamnseminarium återgår till live-format

Efter en coronapaus på två år kommer Håll Skärgården Ren rf:s Hamnseminarium att återgå till liveformat. I vår erbjuds det på en intressant översikt av aktuella miljöfrågor för såväl hamnföretagare, representanter av kommuner och båtförare. Det populära Hamnseminariet, som arrangeras av föreningen