/

Paraplyorganisation publicerade ny forskning om koldioxidutsläppen från båtar

Det behövs teknikneutrala lösningar för att minska koldioxidutsläppen från fritidsbåtar, betonar den internationella båtbranschens paraplyorganisation ICOMIA i sin omfattande rapport. Framtiden kommer att innebära en variation av olika framdrivningssystem. Förutom förbränningsmotorn kommer vi att se alternativa lösningar såsom elpropulsion, samt båtar som

/

Den mojnade vinden fick blågröna alger att blomma

Den här veckan har observationer av blågrönalger gjorts i nästan hela landet. Även om antalet observationer av blågröna alger har ökat, är situationen i inlandsvatten och längs kusten typisk för perioden. I havsområden har det också förekommit enstaka observationer av blågröna alger,

/

Lodningarna i anslutning till Forststyrelsens havsvindkraftsprojekt fortskrider

Förutredningarna av Forststyrelsens nya havsvindkraftsparkprojekt framskrider som planerat mot höstens anbudsförfarande. Under sommaren har man bland annat utrett byggbarheten på havsbottnen i Bottenviken. Forststyrelsen konkurrensutsatte i våras lodningsarbetet för att utreda byggbarheten på havsbottnen. Anbudstävlingen vanns av Geologiska forskningscentralen (GTK). GTK:s forskningsfartyg

/

Antalet övergivna och kasserade båtar och avfallshanteringen av dem utreds – besvara projektets enkät

Miljöministeriet utreder genom enkätundersökningar antalet övergivna och kasserade glasfiberbåtar i Östersjöns kustkommuner. I projektet utreds dessutom alternativ för insamlingen och avfallsbehandlingen av dessa båtar. Därtill diskuteras styrmedel för att få övergivna båtar att omfattas av avfallshanteringen. I Finland finns uppskattningsvis 1,3 miljoner

Biodiversea LIFE-IP – Havsnaturen tackar

Biodiversea LIFE IP (2021–2029) är Finlands största samarbetsprojekt för att trygga Östersjöns biologiska mångfald. Projektets centrala mål är att effektivisera skyddet av den marina miljön och främja en hållbar användning av naturresurserna i Finlands havs- och kustområden. Visste du att vårt unika

/

Forststyrelsen kartlägger kustlagunernas unika natur

I sommar samlar karterarna vid Forststyrelsens Naturtjänster in information om Östersjökustens kanske mest mångsidiga naturområden – de kustnära lagunerna. Dessa skyddade havsvikar, som inkluderar flador och glon, är viktiga lekplatser för fiskar och skyddshamn för hotade arter, men de försämras av strandbyggande