/

Nya Auvaisbergsbron i S:t Karins beviljades vattentillstånd

Den nya bron över Kustö sund byggs som en del av den nya vägförbindelsen mellan S:t Karins och Pargas. Under byggnadsarbetet kommer farleden att stängas för segelbåtar. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat tillstånd enligt vattenlagen för byggandet av den nya Auvaisbergsbron.

/

Nya regler på Sibbos trafikerade farleder

Transport- och kommunikationsverket Traficom utfärdar ett förbud mot att skapa svallvågor för vattenfarkoster i den nordöstra delen av Svanören i Sibbo kommun. Förbudet grundas på att den långsiktigt betydligt ökade båttrafiken i området har orsakat svallvågor som skadat strandstrukturen på Svanören. Svanören

/

Ny undersökning kartlägger Saimens sugtömningsstationer

Föreningen Håll Skärgården Ren genomför en enkätundersökning för att kartlägga Saimens sugtömningsstationer för septik- och länsvatten. Projektets mål är att samla aktuell information stationernas täckning i Saimens olika vattendistrikt. I projektet ”Kartläggning av septik- och länsvatteninfrastrukturen i Insjöfinland” kartläggs befintliga septik- och

/

Pansarfartyget Ilmarinens saneringsarbete konkurrensutsätts – 100 000 liter brännolja i tankarna

Saneringsprojektet för det under fortsättningskriget sänkta pansarfartyget Ilmarinens vrak konkurrensutsätts. Konkurrensutsättningen är en del av Finlands miljöcentrals (Syke) lagstadgade uppföljning av riskvrak. Finlands miljöcentral genomförde 2023 tillsammans med Gränsbevakningsväsendet och Museiverket en pilotundersökning av vraket Ilmarinen. Utöver arkivundersökningar avbildades fartyget med en

/

Havsplaneringens andra omgång börjar

Den andra omgången av havsplaneringen börjar i Skärgårdshavet och södra delen av Bottenhavet. Projektet är ett stort pussel som strävar till att stödja havsområdets hållbara utveckling med hänsyn till naturen. Landskapsstyrelsen vid Egentliga Finlands förbund och Satakuntaliitto har beslutat att påbörja utarbetandet

/

Ny undersökning avslöjar – rekordlite skräp i havet

En ny rapport från Naturresursinstitutet visar att cirka 13,5 ton skräp fastnade i kommersiella fiskares nät år 2022. Mängden är ungefär 60 procent mindre än föregående år. I maj 2023 genomfördes en undersökning som kartlade mängden och kvaliteten på det skräp som

/

Paraplyorganisation publicerade ny forskning om koldioxidutsläppen från båtar

Det behövs teknikneutrala lösningar för att minska koldioxidutsläppen från fritidsbåtar, betonar den internationella båtbranschens paraplyorganisation ICOMIA i sin omfattande rapport. Framtiden kommer att innebära en variation av olika framdrivningssystem. Förutom förbränningsmotorn kommer vi att se alternativa lösningar såsom elpropulsion, samt båtar som

/

Den mojnade vinden fick blågröna alger att blomma

Den här veckan har observationer av blågrönalger gjorts i nästan hela landet. Även om antalet observationer av blågröna alger har ökat, är situationen i inlandsvatten och längs kusten typisk för perioden. I havsområden har det också förekommit enstaka observationer av blågröna alger,