Kontakt

KONTAKTUPPGIFTER

Förläggare:
FO-nummer:
Adress:
Telefon:
Epostadress:

Tuulimedia Oy
1009962-2
Yliopistonkatu 10 A 7, 20100 Turku
040 545 0358
susanna@friskbris.fi

REDAKTION

Chefredaktör:
Telefon:
Epostadress:
Adress

Fredrik Eriksson
040 532 9585
fredrik@friskbris.fi
Hundholmsvägen 36 A 3, 00870 Helsingfors

ANNONSER

Försäljning:

Ky Lisbeth Lönnqvist Kb
040 730 4542
lisbeth.lonnqvist@kolumbus.fi

Jonny Åstrand
0500 924 528
cjcenter@malax.fi