/

Observationerna av blågrönalger i insjöarna och havet ökade under midsommarveckan

Bild: Miljöcentralen

Blågrönalgläget i insjöarna är vanligtvis lugnt vilket är typiskt för början av sommaren, även om observationerna av blågrönalger har ökat sedan förra veckan. Vid kusten har man observerat något mer blågrönalger än genomsnittet. Även i havsområdena har blågrönalgblomningarna ökat klart, särskilt söder om Porkala udd och Helsingfors.

Situationen med blågröna alger är fortfarande lugn, även om antalet observationer har ökat sedan förra veckan. På två av de platser i södra Finlands insjöar där det nationella övervakningsprogrammet för blågrönalger genomförs har höga halter av blågrönalger observerats.

Tyngdpunkten utanför Helsingfors

Det har skett en tydlig ökning av blågröna alger i Finska viken och i Östersjöns huvudbassäng. I Finlands utsjöområden har blågröna alger i stor utsträckning upptäckts på satellitbilder i hela Finska viken. I centrala Finska viken har det lugna vädret lett till att alger har ansamlats i flottar. Tyngdpunkten för algblomningen ligger i den yttre skärgården söder om Porkala udd och Helsingfors samt på öppet hav. I Bottenhavet är läget fortfarande typiskt lugnt för årstiden.

www.syke.fi