/

Skärgårdshavets båtinsamling av skrotbåtar startar

Foto: Lounais-Suomen Jätehuolto

I sommar anordnar Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) och Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) tillsammans återigen sin numera traditionella båtinsamling i Skärgårdshavet. Kampanjen startar för sjätte gången i Pargas och Kimitoöns skärgård.

”I Finland finns upp till 1,2 miljoner båtar, av vilka många kommer att nå slutet av sin livslängd under de närmaste åren. De mängder vi samlar in är därför bara en droppe i havet, men vi måste börja någonstans”, säger Marko Kokkonen, LSJH:s materialchef.

Syftet är att plocka upp de utrangerade båtarna under HSR:s veckovisa miljöunderhållsarbete, längs M/S Roopes rutt. Båtar kommer endast att hämtas från platser där det inte är möjligt att transportera båten längs bilvägar.

Fokus på effektiv verksamhet

För insamling av båtar debiteras en transport- och avfallsavgift som faktureras av LSJH. Den totala transport- och avfallsavgiften för en båt under 5 meters längd är 165 euro. Om mer än en båt avhämtas från samma plats är avgiften för nästa båt 75 euro per båt. Genom att organisera gruppinsamlingar blir priset per båt därmed billigare. Om båten är längre än 5 meter tillkommer ytterligare 15 euro per meter på priset. HSR:s medlemmar får en rabatt på 20 euro.

”Vi uppmuntrar boende och fritidsboende att organisera grupphämtningar. Det är billigare och det bästa för miljön, då M/S Roope kan hämta flera båtar från samma plats”,  säger Katriina Murto, regionchef för HSR.

Insamlingsområdet begränsas i öst till Rosala, i väst till Skiftet och i norr till Nådendals och Maskus skärgårdsområde. Vattenleden till avhämtningsplatsen måste vara minst 15 meter bred och 2,5 meter djup. Leden får inte begränsas av en bro, kraftledning eller annat liknande med en höjd under nio meter.

”Båtinsamlingen stöder HSR rf:s grunduppdrag väl. Insamlingen är ett effektivt sätt att förhindra att makro- och mikroskräp som lossnar från övergivna båtar kommer ut i vattedragen”, säger Murto.

Glasfiberbåtar utnyttjas som råvara vid tillverkningen av cement

LSJH strävar i enlighet med avfallets prioritetsordning efter att hitta nya sätt att återvinna de mottagna avfallen som råvara.

Ifjol införde man ett nytt sätt att utnyttja glasfiberbåtar. Glasfiberbåtarna som samlats in under båtinsamlingen i Skärgårdshavet och tagits emot vid LSJH:s sorteringsstationer skickas till Kuusakoski Oy, som omvandlar dem till råvara för cementtillverkning. I processen ersätter glasfibern i båtarna bland annat jungfrulig kalksten, medan plasten som används som energi ersätter fossilt bränsle, vilket innebär att metoden minskar koldioxidutsläppen avsevärt.

Man kan också transportera skrotbåten till sorteringsstationen själv. Under 4,5 meter långa glasfiber- eller ABS-plastbåtar tas emot vid alla LSJH:s sorteringsstationer som stort brännbart avfall enligt prislistan för små laster.

Vid avfallscentraler som har en bilvåg tas under 4,5 meter långa båtar emot som grovavfall enligt prislistan för stora laster baserat på båtens vikt (265 euro/t). Över 4,5 meter långa båtar tas endast emot vid Toppå avfallscentral i Åbo och vid Korvenmäki avfallscentral i Salo.

Anmäl din oanvändbara båt till insamlingen senast 31.7 här.