/

Världshavsdagen: Vår planets lungor

En av vinnarna från World Ocean Day:s fotokonferens 2019. FOTO: Jacek Dybowski

Maten vi äter, vårt levebröd, transporten vi använder och handeln som vi tar del av är alla beroende av världshaven. Haven är vår planets lungor, då de absorberar stora delar av människors CO2-utsläpp. De spelar där med en oerhört viktig roll i att reglera det globala klimatet – om vi inte håller våra hav friska och levande påverkar det hela världen negativt.

idag firas Världshavsdagen. Årets tema är ”Innovation för hållbara hav”. Vi måste öka vår förståelse för haven för att kunna bevara fiskarter och upptäcka nya produkter och mediciner.

Idag ser vi att havsnivån stiger på grund av klimatförändringar, något som hotar städer vid kusten och särskilt önationers invånare och deras levebröd. Syrenivån i världshaven ökar, och detta sätter biologiska mångfalden och viktiga matkedjor i fara. Dessutom fortsätter plastavfall vara en stor utmaning.

”Vi har ett ansvar att förändra vårt förhållande till naturen”

”COVID-19-pandemin har påmint oss om hur nära sammankopplade vi är till varandra och naturen”, sa FN:s generalsekreterare António Guterres i ett uttalande för att markera dagen, ”Nu, medan vi är mitt uppe i kampen mot pandemin och kampen för att få våra samhällen tillbaka på benen igen, har vi en exceptionell möjlighet, och också ett ansvar, att förändra vårt förhållande till naturen, inkluderat världshaven.”

 

Utmaningarna för att bevara världens hav fortsätter att växa. Detsamma gör också behovet för att hitta nya lösningar och stärka de initiativtagare som gör sådana innovativa lösningar möjliga.

Akvarium, forskningscentrum och vetenskapliga institutioner, så väl som icke-statliga organisationer, samhällen och nationella myndigheter över hela världen tar del i stora och små arrangemang i samband med Världshavsdagen.

www.unric.org