Ny hastighetsbegränsning utanför Kalkstrand – sjöbevakningen sväljer inte Traficoms förslag i sin helhet

Bild: Traficom

Transport- och kommunikationsverket Traficom ändrar fartbegränsningen i Sibbo kommuns område så att fartbegränsningsområdet i Djupsundet på 15 km/h utvidgas ända till vågbrytaren i Kalkstrands båthamn. Den huvudsakliga målgruppen för begränsningen verkar vara tävlingsbåtar.

Anledningen till ändringen är att förbättra säkerheten vid vattenområdet. Ofta har för höga hastigheter orsakat incidenter på den livliga vattenvägen och vid ingången till den anslutande vågbrytaren och hamnen.

Förståelse för tävlingsförare

Sjöbevakningen har granskat förslaget i första hand ur den ledande sjöräddnings- och trafikstyrningsmyndighetens perspektiv. Finska vikens sjöbevakningssektion anser att det föreslagna begränsningsområdet är brett och att det i fråga om trafiktäthet skulle skilja sig avsevärt från andra lika breda förbuds- och hastighetsbegränsningsområden i Finska viken. I Finska viken har man fastställt omfattande restriktionsområden endast i och kring de mest trafikerade allmänna vattenvägarna, t.ex. i Helsingfors tätort, där det under seglingssäsongen förekommer en betydande kommersiell och fritidsbåtstrafik. Det framgår inte av förslaget varför det skulle vara nödvändigt att begränsa trafiken på Kalkbruksfjärden över ett så stort område som föreslås.

Trots områdets goda kontrollerbarhet anser sjöbevakningen inte att en hastighetsbegränsningszon av den storlek som föreslås i begäran om yttrande är nödvändig om dess syfte är att begränsa övning av båtsport.

Alla bör rymmas i området

Skärgårdsdelegationen i Sibbo påpekar också att det bör finnas utrymme för alla till sjöss i området. Hastighetsbegränsningen, som kommer att införas långt ut på Kalkbruksfjärden, kan störa den anslutande båttrafiken. Hamnen används flitigt av skärgårdsbor, sommarboende, yrkesfiskare, myndigheter och många andra. Det nya förslaget att flytta hastighetsgränsen stör dem alla, enligt Skärgårdsdelegationen.

Tävlingsförarna säger att de använt det gröna sjömärket som vändboj tidigare, men att de slutade använda den på begäran av de boende förra sommaren. Alternativt, om man vill lugna ner Kalksstrands hamnområde, föreslås att man flyttar hastighetsbegränsningen från hamnens vågbrytare till Strömmingsholmen, så att den inte stör trafiken på Kalkbruksfjärden.

www.traficom.fi