/

Blågrönalgläget har försämrats betydligt i insjöarna och vid kusten

Foto: Finlands miljöcentral

Observationerna av blågrönalger i sjöar och kustområden har fördubblats sedan förra veckan till följd av det varma vädret. Observationer har gjorts till och med i landets norra delar. Även i Finlands öppna havsområden har man observerat rikligt med blågrönalger under vattenytan, och en del av blomningen har redan stigit till ytan i Finska viken.

På grund av det varma vädret har antalet observationer av blågröna alger ökat avsevärt sedan förra veckan och är nu långt över den normala nivån för årstiden. I motsats till föregående veckor har blågröna alger också observerats i de norra delarna av landet.

Höga halter av blågröna alger har noterats på sju platser och låga halter av blågröna alger på 42 platser i inlandet i Finland. Den nordligaste observationen är från Posio i södra Lappland. I kustområdena har fem platser höga halter av blågröna alger och femton platser låga halter av blågröna alger. De nordligaste kustobservationerna är utanför Uleåborg och Ii, som båda har registrerat höga nivåer av alger.

Svalare väder kan bromsa utvecklingen

Satellitbilder har visat höga halter av blågröna alger i undervattensskikten på öppet hav i Finska viken, Östersjöns huvudbassäng och Ålands hav. I Finska viken har blågröna algområden expanderat och rört sig närmare den finska kusten under veckan. En del blågrönalger har redan dykt upp i området från Finska vikens mynning till Hogland.

De närmaste dagarna väntas något svalare sommarväder, vilket kan bromsa utvecklingen av blågröna algblomningar. Å andra sidan kan de regn- och åskskurar som väntas i delar av landet öka näringsbelastningen på vattendrag och bidra till en ökning av blomningen av blågröna alger.

www.syke.fi