/

Östersjökongressen – Nya metoder måste hittas för att förbättra havets tillstånd

Bild: Finlands miljöcentral

Ett internationellt forskarlag presenterar de senaste forskningsresultaten om Östersjön denna vecka. Kongressen hålls på Skatudden i Helsingfors.

Baltic Sea Science Congress kommer att samla 250 forskare från mer än 10 länder den 21-25 augusti 2023. Kongressen kommer att förmedla budskapet från FN:s årtionde för marinvetenskap: att hitta nya sätt att förbättra havets tillstånd och att styra dess användning mot hållbarhet.

Vetenskap för haven

Kustbon har inte kunnat undgå att lägga märke till Östersjöns försämrade tillstånd, och det finns en oro för hur haven mår runt om i världen. På många sätt är vi beroende av havet och dess rikedomar. Visionen för havsforskningens årtionde, ”Science for the Seas”, signalerar att vi genom forskning kan förbättra havens tillstånd och på ett hållbart sätt utnyttja de resurser som de tillhandahåller.

”Eutrofiering är en av de främsta utmaningarna för Östersjön. Detta kommer att förvärras av den pågående klimatförändringen. Men det finns också andra utmaningar, till exempel den ökande mängden plastskräp i havet, som på många sätt utgör ett hot mot organismer”, sammanfattar Kai Myrberg, seniorforskare vid Finlands miljöcentral och en av organisatörerna av mötet.

Streamat evenemang

FN:s havsårtionde syftar också till att öka allmänhetens medvetenhet om hur havet påverkar oss och hur vi påverkar havet. Östersjökongressen kommer att åtföljas av ett offentligt evenemang där finska havsforskare kommer att presentera sin forskning och svara på frågor från gymnasieelever. Evenemanget kommer att streamas på Helsingforskanalen den 22 augusti kl. 13-15.

”Mötet kommer att erbjuda ett utmärkt tillfälle för forskare att utbyta idéer och nätverka. Ett starkt samarbete mellan forskare kommer att ge den vetenskapliga grunden för att förbättra Östersjöns tillstånd. Vi behöver också input från andra aktörer i samhället”, fortsätter Myrberg.

Artificiell intelligens och maskininlärning

Kongressen kommer att presentera forskning om ämnen som användning av artificiell intelligens och maskininlärning i utformningen av havsbaserade vindkraftsparker. Forskarna kommer också att undersöka hur illa Östersjön skulle ha mått idag om inga utsläppsminskningar hade gjorts, och hur aktuell forskning kan förutsäga förändringar i havsförhållandena som är viktiga för ett brett spektrum av samhällsaktörer.

Baltic Sea Science Congress hålls vartannat år i en kuststat runt Östersjön. Årets möte i Helsingfors organiseras av Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet. Kongressen är den 14:e i ordningen.

Läs mer om Östersjökongressen här.