/

Nätverken av sugtömningsstationer förbättras i Skärgårdshavet och Saimen

Foto: Håll Skärgården Ren rf

Föreningen Håll Skärgården Ren har fått ett stort bidrag som kommer att användas för att reparera och komplettera sugtömningsstationernas nätverk nästa sommar. I Skärgårdshavet uppgraderas två föråldrade enheter.

Finansutskottet beviljade i sitt nyligen framlagda budgetförslag sammanlagt 235 000 euro till Håll Skärgården Ren för förbättring av sugtömningsstationer i Skärgårdshavet och Saimen.

Föreningens behov av att kontinuerligt byta ut tömningsenheter för båtars toalettavfall är särskilt påtagligt i de vältrafikerade områdena i Skärgårdshavet och Saimen.

“På senaste tiden har det talats mycket om utvecklingen av Skärgårdshavet och Saimen som attraktiva turistdestinationer. Även vår vision är att varje individ ska kunna njuta av våra unika vatten, men vi påminner också om vikten av att människor ska kunna agera i naturen med minimal påverkan på miljön”, säger Aija Kaski, verksamhetsledare för Håll Skärgården Ren i ett pressmeddelande.

Känsliga enheter

Håll Skärgården Ren underhåller sammanlagt cirka 30 tömningsenheter för båtars toalettavfall. Ifjol samlade organisationen sammanlagt 155 kubikmeter toalettavfall, en åtgärd som sparade vattendragen uppskattningsvis 77 500 kilogram övergödande alger.

Tack vare bidraget planerar Håll Skärgården Ren att uppgradera två föråldrade enheter i Skärgårdshavet, och utvidga nätverket i Saimen med två helt nya stationer.

”Problemet med stationer är deras känslighet för skador, vilket främst beror på pumptekniken och intensiv användning. Vi måste kontinuerligt byta ut flera äldre enheter. Samtidigt letar vi också efter lösningar för att förlänga enheternas livslängd, öka insamlingskapaciteten samt säkerställa tillförlitlighet och säkerhet. Våra nya bryggmonterade stationer är ett bra exempel på detta,” berättar Kaski.

pidasaaristosiistina.fi