/

Nya regler på Sibbos trafikerade farleder

Bild: Traficom

Transport- och kommunikationsverket Traficom utfärdar ett förbud mot att skapa svallvågor för vattenfarkoster i den nordöstra delen av Svanören i Sibbo kommun.

Förbudet grundas på att den långsiktigt betydligt ökade båttrafiken i området har orsakat svallvågor som skadat strandstrukturen på Svanören.

Svanören ligger mellan tre stora öar – Söderkullalandet, Opanholmen och Simsalö – och farleder går längs dess västra och södra sidor. Båttrafiken har delvis flyttat från de allmänna farlederna till den nordöstra delen av ön, och enligt förslaget kommer trafiken från två olika håll: Simsalö-Opanholmen-farleden och Gumbostrand-Opanholmen-Söderkullalandet-farleden. Speciellt stora båtar som rör sig i området orsakar kraftiga svallvågor, vilket skadar bryggorna på den nordöstra delen av ön.

Beslutet träder i kraft i juli

Cirka 100 meter från Svanören, längs dess västra och södra sidor, går Norrkullalandets förbindelsefarled, och ungefär 500 meter nordväst om ön finns Simsalöfjärden-Gumbostrand-farleden. Cirka en halv kilometer österut från Svanören finns en annan liknande förbudszon för svallvågor, mellan Björkholmen och Prästholmen. Denna förbudszon har en hastighetsbegränsning på 10 km/h.

Beslutet träder i kraft den 8 juli 2024, oavsett överklagande, och är gällande tills vidare.

traficom.fi