/

Pansarfartyget Ilmarinens saneringsarbete konkurrensutsätts – 100 000 liter brännolja i tankarna

Foto: Vilho Heinämies/SA-kuvat

Saneringsprojektet för det under fortsättningskriget sänkta pansarfartyget Ilmarinens vrak konkurrensutsätts. Konkurrensutsättningen är en del av Finlands miljöcentrals (Syke) lagstadgade uppföljning av riskvrak.

Finlands miljöcentral genomförde 2023 tillsammans med Gränsbevakningsväsendet och Museiverket en pilotundersökning av vraket Ilmarinen.

Utöver arkivundersökningar avbildades fartyget med en dykrobot (remotely operated vehicle, ROV) och flerstråleekolod, vatten- och sedimentprover togs från vraket och av fartygets skrov och tankar byggdes en 3D-modell.

Korrosionen framskrider

Enligt pilotundersökningarna är vraket Ilmarinen välbevarat, men det finns framträdande förändringar på dess ytskikt till följd av korrosion. Ovanför vraket har man upptäckt oljedroppar som stiger upp till ytan regelbundet, men man har inte lyckats lokalisera den exakta platsen på vraket där olja sipprar ut.

På 3D-bilden som gjordes för saneringen av vraket Ilmarinen syns att vraket ligger upp och ner på havsbottnen. Det är relativt enkelt att komma åt bränsletankarna, som ligger mot vrakbottnen, genom fartygets bottenkonstruktion. Bild: Miia Farstad/Finlands miljöcentral

”Korrosionen av vraket framskrider och risken för större oljeläckage ökar år för år. Vraket Ilmarinen ligger upp och ner på havsbottnen, men det är relativt enkelt att komma åt bränsletankarna genom fartygets bottenkonstruktion”, säger planerare Miia Farstad vid Finlands miljöcentral.

Ilmarinen vilar i norra Östersjön, cirka 40 kilometer sydväst om Utö. Vraket ligger på cirka 80 meters djup, och det uppskattas finnas ungefär 100 000 liter lätt brännolja i dess tankar. Ilmarinens vrak är gravplats för 271 sjömän, men saneringen kan genomföras utan att störa gravfriden.

Konkurrensutsättning av saneringen och tidtabell

Saneringen av vraket genomförs nu för första gången av en kommersiell aktör. Arbetet är planerat att utföras under år 2024.

Hittills har vrak i Finlands havsområde tömts på bränsle som myndighetsarbete. Till exempel i augusti 2020 tömdes vraken Hanna Marjut och Fortuna på bränsle i Skärgårdshavet i samarbete med Finlands miljöcentral och marinen.

Högst 2 miljoner euro har reserverats för det arbete som konkurrensutsättningen gäller. I fortsättningen ansöker man separat om anslag för sanering av enskilda vrak från statsbudgeten.

syke.fi