/

Ny undersökning avslöjar – rekordlite skräp i havet

Foto: Naturresursinstitutet

En ny rapport från Naturresursinstitutet visar att cirka 13,5 ton skräp fastnade i kommersiella fiskares nät år 2022. Mängden är ungefär 60 procent mindre än föregående år.

I maj 2023 genomfördes en undersökning som kartlade mängden och kvaliteten på det skräp som fastnat i kommersiella fiskares fiskeredskap på havsområden under år 2022.

Undersökningen riktade sig till kommersiella fiskare eller fiskeföretag som hade använt båtar som var kortare än 45 meter och rapporterat sin fångst år 2022. 15 procent av mottagarna svarade på enkäten.

Totalt rapporterades 13,5 ton och 20,3 kubikmeter skräp. Siffrorna innehåller dock osäkerhetsfaktorer.

”Det är stor variation i de rapporterade mängderna av skräp, och eftersom svarsfrekvensen på enkäten var ganska låg är bedömningarna av avfallets totala vikt och volym osäkra”, säger forskare Jukka Pönni från Naturresursinstitutet.

Sex typer av avfall

EU:s genomförandeförordning, som reglerar övervakningen av mängden avfall som fastnar i passiva fiskeredskap samt den årliga rapporteringsskyldigheten, trädde i kraft år 2021.

Mängden avfall rapporteras både i volym och vikt, och det finns sammanlagt sex typer av avfall: plast, metall, gummi, trä, textilier och annat skräp. Genom att samla in dessa uppgifter strävar man efter att förstärka EU:s åtgärder för att minska föroreningen av haven och särskilt minska mängden plastskräp.

www.luke.fi