/

Den mojnade vinden fick blågröna alger att blomma

Foto: Laura Härkönen

Den här veckan har observationer av blågrönalger gjorts i nästan hela landet.

Även om antalet observationer av blågröna alger har ökat, är situationen i inlandsvatten och längs kusten typisk för perioden. I havsområden har det också förekommit enstaka observationer av blågröna alger, både blandade i vattnet och på ytan, meddelar Miljöcentralen.

Två av platserna i det nationella övervakningsprogrammet för blågröna alger är mycket rika på blågrönalger och 14 platser är rika på blågrönalger. Vissa blågröna alger förekommer på 33 platser. Dessutom har 20 observationer mottagits från allmänheten, av vilka 12 har påvisat blågröna alger. För närvarande har blomningar av blågröna alger observerats i nästan hela landet, inklusive norra Österbotten. Dessutom kan instabilt, regnigt och blåsigt väder ha tillfört ytterligare näringsämnen från avrinningsområdet och bottensediment. På vissa ställen har vinden också drivit upp flottar av alger på stränderna.

Kan orsaka obehaglig lukt

Blågröna alger blandade med vatten har observerats i södra Bottenhavet och Ålands hav. I östra Finska viken har blågröna alger observerats blandade med vatten och på ytan. Molniga förhållanden har förhindrat satellitobservationer i Gotlands huvudbassäng och västra Finska viken.

På sensommaren kan man se blå eller turkosa blågrönalger som bryts ned på stränderna när blågrönalgsängarna dör. Nedbrytningen av blågröna alger kan också orsaka en obehaglig lukt. På sensommaren kan vattenytan också få en rödaktig eller roströd färg som orsakas av sporer av skvattramrost.

Läs mer här.