/

Nya Auvaisbergsbron i S:t Karins beviljades vattentillstånd

Foto: Kreate

Den nya bron över Kustö sund byggs som en del av den nya vägförbindelsen mellan S:t Karins och Pargas. Under byggnadsarbetet kommer farleden att stängas för segelbåtar.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat tillstånd enligt vattenlagen för byggandet av den nya Auvaisbergsbron. Den nya bron kommer att sträcka sig över Kustö sund vid Auvaisberg–Koristonranta och Lännenmetsä.

Bron blir en del av det nya vägavsnittet av Pargasleden, som kommer att gå från Kurkela planskilda anslutning via Kustö till Rävsundsbron. Syftet med den nya vägförbindelsen är att minska trafikstockningarna i S:t Karins centrum och förbättra säkerheten genom att styra en del av trafiken till den nya omfartsleden. Den nya bron kommer att vara cirka 400 meter lång med en fri höjd på 16 meter.

Arbetet startar 2025

Under byggandet begränsas användningen av båtleden Erstan–Harvarö–Lemlax som passerar under bron. Båtleden kommer att vara stängd för andra än roddbåtar och motorbåtar under perioden 1 november–14 april. Byggarbetet planeras att starta 2025 och beräknas pågå i två år.

Byggandet kommer att orsaka buller och tillfällig grumling av vattnet. Grumlingen och andra effekter på vattenkvaliteten kommer att övervakas genom provtagning. Arbeten som orsakar grumling kommer inte att utföras under perioden 1 mars–30 juli för att minimera störningar för fiskarnas lekvandring, fortplantning och småyngelstadium.

www.avi.fi