/

Havsplaneringens andra omgång börjar

Foto: Ilkka Lastumäki

Den andra omgången av havsplaneringen börjar i Skärgårdshavet och södra delen av Bottenhavet. Projektet är ett stort pussel som strävar till att stödja havsområdets hållbara utveckling med hänsyn till naturen.

Landskapsstyrelsen vid Egentliga Finlands förbund och Satakuntaliitto har beslutat att påbörja utarbetandet av en gemensam havsområdesplan för Skärgårdshavet och södra delen av Bottenhavet.

Havsplaneringen är en del av EU:s integrerade havspolitik. Dess syfte är att stödja hållbar utveckling och tillväxt inom olika marina användningsområden, främja hållbar användning av naturresurser och förbättra tillståndet i havsmiljön.

Omfattande plan

I havsområdesplanen beaktas områden som energiproduktion, sjöfart, marin industri, fiske och vattenbruk, turism och rekreation, blå bioteknik och gruvdrift. Planen omfattar även det marina kulturarvet samt bevarandet, skyddet och förbättringen av havsmiljö och natur. Försvarsmaktens behov beaktas också i planeringen.

Enligt statsrådets förordning måste regionförbunden utvärdera behovet av att uppdatera havsplanerna minst vart tionde år. Finlands första omfattande havsplan, Finlands havsplan 2030, genomfördes mellan 2017 och 2021.

Havsplanen omfattar förutom södra delen av Skärgårdshavet och Bottenhavet även Finska viken samt Norra Bottenhavet, Bottenviken och Kvarken.

varsinais-suomi.fi