Traditionscentrum Kuggom lanserade ny träbåtskatalog på nätet

Foto: Traditionscentrum Kuggom

Traditionscentrum Kuggom i Lovisa har sammanställt en ny katalog av träbåtar på nätet. Nätsidans syfte är att bjuda ett traditionellt, miljövänligt och tåligt alternativ för dem som funderar på att skaffa ny båt.

Av de i Finland tillverkade nya båtarna är numera bara ca två procent träbåtar. Köparen av ny båt kanske inte ens föreställer sig att en båt byggd i trä kan vara ett alternativ då denne funderar på val av båtmodell. Dessutom är utbudet av olika träbåtsmodeller svårt att hitta, då modellerna ofta bara finns hos de enskilda träbåtsbyggarna.

Lätthanterlig

Traditionscentrum Kuggom strävar till att förbättra situationen genom att samla ihop träbåtsmodellerna på en lätthanterlig nätsida, där modellerna som varven bygger finns publicerade. Den finska versionen av sidan blev klar till Helsingfors båtmässa och svenska hemsidan kommer att publiceras inom kort.

Den nya träbåtsmodellsamlingen innehåller inledningsvis 19 olika modeller från nio träbåtstillverkare. I samlingen ingår allt från mindre roddbåtar till stora motorbåtsklassiker. På nätsidan har man utöver träbåtstillverkarnas egna modeller även kartlagt traditionella klinkbåtsmodeller. Dessa kan kunderna själva bygga på en av de kurser som arrangeras runt om i landet. I modellsamlingen finns det sex olika modeller för klinkbygge.

Fördelar

På hemsidan finns det även fakta om vilka fördelar båtar byggda av trä har. En träbåt tillverkad av inhemsk förnyelsebar träråvara är ett utmärkt ekologiskt val. Av gjorda beräkningar framgår att en träbåt har ett betydligt lägre kolfotspår, ca 10-15 ggr mindre, än en motsvarande båt byggd i aluminium. Även myten om att en träbåt skulle vara svår och krävande att underhålla vill man korrigera, och på hemsidan hittar man bl.a. olika skötselråd.

Modellserien kommer att utvidgas med fler båtar så att den så småningom innehåller en klar majoritet av de träbåtar som tillverkas i Finland.

www.puuvenemallisto.fi