Slutet gott, allting gott för nödsatt finländsk besättning

Foto: Google Maps

Förra veckan rapporterade Frisk Bris om två finländska seglare som råkat i sjönöd på Javasjön. Segelbåten SY Canaces motor hade gått sönder och vindförhållandena gjorde det omöjligt att segla båten i hamn. Seglarna gjorde nödanmälan till sjöräddningscentralen (MRCC) i Åbo vid 19-tiden. MRCC Åbo kontaktade omedelbart därefter JRCC Jakarta.

JRCC Jakarta startade en sjöräddningsoperation och skickade en sjöräddningsenhet till platsen. Räddningsfartyget KN SAR Permadi var dock tvungen att avbryta bogseringen på grund av dåligt väder och havsströmmar.

På måndagen meddelade SY Canaces kapten Veikko Hautanen att räddningsoperationen trots motgångarna förlöpte bra.

“Ibland ändras planerna. Under en storm nära ön Bawea gick båtens motor sönder. Vi anropade hjälp via finska sjöräddningen. Det svåra vädret försvårade dock räddningsinsatsen och vi fick vänta i stormen i nästan tre dagar på bogseringshjälp. Efter drygt 11 timmars bogsering kom vi fram till Sumenep”, skriver Hautanen i ett inlägg på Facebook.