Sjötrafikcentralen förhindrade 21 grundkörningar förra året

Fintraffics sjötrafikledning säkerställer att utrikeshandeln och den inhemska sjötrafiken fungerar smidigt på våra sjöfartsleder. Foto: Fredrik Eriksson

Under 2022 förhindrade Fintraffics sjöfartskontroll 21 potentiella grundstötningar av fartyg. Detta framgår av den nyligen färdigställda årsstatistiken för Fintraffics system för hantering av sjötrafik.

Fintraffics uppdrag är att säkerställa säkerheten och det smidiga flödet av sjötrafiken längs Finlands kust, i de angränsande internationella havsområdena och i Saimens djupfarled. År 2022 förhindrade företaget 21 potentiella grundstötningar av fartyg, av vilka 18 förhindrades i det finska kustområdet och tre i det internationella kontrollområde Finland ansvarar för.

”På våra sjötrafikcentraler ser vi till att fartygstrafiken, inklusive frakt- och passagerarfartyg, flyter säkert dygnet runt, alla dagar på året. Förra året var det så att alla de möjliga strandningar som vi förhindrade berodde på att ett fartyg var på väg mot grundet, men ändrade kurs efter att vi hade kontaktat det. Sjötrafikcentralen gav också navigationshjälp vid sex tillfällen för att säkerställa en säker passage för fartyg i farleden”, säger Sari Talja, Fintraffics verksamhetsdirektör för sjötrafikledning i ett pressmeddelande.

Fintraffics sjötrafikledning säkerställer att utrikeshandeln och den inhemska sjötrafiken fungerar smidigt på våra sjöfartsleder. Fintraffics sjötrafikcentraler ser till att fartygstrafiken är säker, smidig och oavbruten.

www.fintraffic.fi