/

Sjöbjörnarna 90 år – Hundratals sjöbjörnar samlas till sommarfest på Åland

Foto: Kari Kuukka/Sjöbjörnarna

Sjöbjörnarna samlas till sommarfest i Mariehamn för att fira föreningens 90-åriga verksamhet, med långfärdssegling som tema. Finlands äldsta och största förening för långfärdssegling, Merikarhut-Sjöbjörnarna rf, startar firandet av sitt jubileumsår med hög profil genom en sommarfest i Mariehamn 29–30.6.

I Mariehamn samlas ca 150 båtlag och 350 medlemmar i slutet av juni. Största delen av deltagarna seglar med egen båt till Åland och merparten av båtarna lägger till i Västra Hamnen vid ÅSS gästhamn.

Gäster kan bekanta sig med Sjöbjörnarnas verksamhet i ÅSS gästhamn i Västra hamnen under det två dagar långa evenemanget.

Långfärdssegling

Huvudevenemanget för föreningens medlemmar arrangeras i Mariepark fredag kväll den 30.6. Temat för Sjöbjörnarnas 90-års jubileumsår är långfärdssegling, som är kärnan i föreningens verksamhet.

Sjöbjörnarnas kommodor Peter Forssell berättar, att föreningens sommarfester vanligtvis arrangeras i någon av föreningens hamnar, men jämna år brukar sommarfesten firas någon annanstans än i hemknutarna. Därför arrangeras årets festligheter i Mariehamn.

”Den åländska skärgården är en magnifik del av Finland och Mariehamn har en lång tradition inom sjöfarten.”, säger Forssell

Sjöbjörnarna har till sitt förfogande tre hamnar på Åland, på Husö, på Jomalö och på Degerö.

”Ölandskapet är i praktiken en för alla medlemmar välkänd seglingsdestination.”

Sjöbjörnarna vill främja långfärdssegling med familjebesättning. Forssell tycker det är viktigt att föreningen under sin 90-åriga historia har kunnat främja utövandet av långfärdsegling genom att erbjuda sina medlemmar skolning och tips t.ex. gällande rutter utanför märkta farleder samt intressanta seglingsdestinationer.

Uppdaterat miljöprogram

Eskaderseglingarna är en årligen återkommande tradition. T.ex. under säsongen 2022 riktade sig eskadern till Rügen i Tyskland och nästa år är målet Höga Kusten i Sverige. En väsentlig del av verksamheten är också bevarandet av och beaktandet av miljön.

”Vi uppdaterade föreningens miljöprogram i år. Vi vill vara en föregångare för miljövänlig sjöfart.”

Sjöbjörnarna erbjuder sina medlemmar ett vältäckande hamnnätverk.

”Vi vänder oss till lokala entreprenörer i skärgården i underhållet av våra hamnar och önskar genom detta stöda en levande skärgård.”, berättar Forssell.

Sjöbjörnsbåtarnas gröna vimpel är en vanlig syn både på havet och i hamnarna.

”Medlemmarna tillbringar mycket tid seglande. Under en normal säsong seglar en sjöbjörnsbåt i medeltal 1000 sjömil och besättningen tillbringar ca 50 dygn i båten under säsongen.”

www.merikarhut.fi