/

Nytt hem sökes – Sälj din fastighet till Åbo sjöräddningssällskap

Foto: SMPS

Åbo sjöräddningssällskap planerar att lämna sin nuvarande bas på ön Pitkäkari, som inte längre tjänar sitt ursprungliga syfte. Nu söker sjöräddarna en ny fastighet i de södra delarna av Erstan.

De nödvändiga kraven på den nya basen är att den måste kunna nås med bil, det bör finnas en djup och skyddad strand, en befintlig och stabil brygga samt möjlighet att bygga en ny brygga.

Platsen bör möjliggöra snabba utryckningar för räddningsuppdrag. Befintlig byggnadsbestånd eller byggrätt på fastigheten samt elanslutning är också önskvärda. Om du har en fastighet som du vill sälja eller om du har tips om en tillgänglig fastighet som skulle passa för Åbo sjöräddningssällskap, kan du kontakta dem.

www.smps.fi