Nisse Häggbloms historia fördjupar sig i den finska båtindustrins bakgrund

Bild: Fredrik Eriksson

Boken som ges ut på Flytande båtutställningen i Helsingfors berättar historien om Nils ”Nisse” Häggbloms långa karriär inom båt- och motorindustrin. Boken utforskar också bakgrunden till Finlands idag starka båtindustri.

I Moottorivenemaailman Legenda – Nisse Häggblom får vi lära oss om båtlivets uppgång efter krigen, den tidens problem och den explosionsartade utvecklingen av båtlivet när ekonomin förbättrades. Boken berättar också historien om båtexporten till Amerika och dess betydelse samt om finska båtbyggare och marknadsförare. Åren från 1950-talet till 1980-talet var en tid av stora förändringar då glasfiber och aluminium ersatte trä i båtbyggandet. Den perioden lade också grunden för dagens starka finska båtindustri.

Synlig person

Häggblom blev intresserad av speedracing, och genom det blev han snart en välkänd figur i finska båtkretsar. Boken beskriver också motorbåtstävlingar i Finland. Det finns också en mängd information om båtar, motorer och varv, liksom många historiskt värdefulla, tidigare opublicerade foton.

Nisse Häggblom är framför allt känd för sitt utombordsmotormuseum i Tolsas, Kyrkslätt. Museet är ett livsverk av omätligt värde; dess samlingar – 600 motorer, ett par tusen fotografier, ett stort antal ritningar, annonser och annat material – gör det till en internationellt betydelsefull prestation.

Boken publiceras i samband med Finnboat rf:s presskonferens på Helsingfors Flytande båtmässa den 17 augusti kl. 11-12.

Verket skrevs av Jorma Rautapää och Yrjö Klippi och publicerades av föreningen Outboard Museum. Boken är utgiven av Readme.fi, en del av Werner Söderström.

Boken är i A4-format och har 224 sidor

Läs mer om boken här.