/

Miljoninvestering ska ge NJK över 100 nya båtplatser på Helsingfors paradplats

Virtuellt flygfoto av den fullt utbyggda nya Blekholmsmarinan. Foto: NJK

Nyländska Jaktklubben (NJK) planerar att bygga över 100 nya båtplatser på Blekholmen i Helsingfors. För närvarande finns det 120 platser, varav 25 är reserverade för gästbåtar. Utbyggnaden kommer att ske stegvis och i enlighet med efterfrågan under de kommande 4-5 åren.

Enligt NJK har den nuvarande hamnkapaciteten på Blekholmen nått sina gränser. En framtida expansion av Blekholmens Klubbhamn minskar ändå inte på det totala behovet av bryggor, då NJK inom en snar framtid tvingas flytta från Björkholmen på Drumsö. Blekholmens projekt ses som ett svar på en ökande efterfrågan på hamnkapacitet.

Större djup

Dessutom anser föreningen att det krävs större hamndjup för dagens större båtar. De större båtplatserna skall ha ett djup på 3 till 3,5 meter. Genom att flytta bryggorna något västerut mot farledskanten kommer man på djupare vatten. Hamndjupet i framförallt den östra hamnbassängen har minskat som en följd av uppslamning, vilket har inneburit färre användbara hamnplatser.

www.njk.fi