/

Konstgjord ö och ny småbåtshamn planeras i Botbygårdsstranden i Helsingfors

Foto: Voima Graphics oy

Helsingfors stad planerar ett tätt och mångsidigt bostadsområde för 2 700 invånare i Botbygårdsstranden. Alla nuvarande båtplatser kommer inte längre att rymmas i den nya hamnen.

Till planen hör ett dagis för 180 barn i anslutning till bostadskvarteren. Staden reserverar också plats också för stenfotsaffärer, tre parkeringsanläggningar och en dagligvarubutik i området.

I samband med byggandet kommer man att utveckla rekreationsområdena och de ekologiska förbindelserna. I området byggs det enligt planerna en grön strandpark samt fungerande gång- och cykelvägar. Avsnittet från Nordsjö bro till Marudd i Botbygårdsstranden utgör den sista delen av strandrutten runt Botbyviken.

Ny småbåtshamn ersätter båtplatserna som försvinner

I Botbygårdsstrandens småbåtshamn finns i dagsläget cirka 600 båtar, men i framtiden kommer alla nuvarande båtplatser inte längre att rymmas i området. För att lösa bristen planerar staden en  ny, mindre hamn i södra delen av Botbygårdsstrandens bostadsområde som en del av den nya strandparken. Området i spetsen av Björknäset förblir en småbåtshamn. Genom att utvidga Nordsjövikens småbåtshamn i öst räknar staden med ytterliga båtplatser.

Ett kvarter placeras på en konstgjord ö

Ett av de nya bostadskvarteren i Botbygårdsstrandens ska placeras i det nuvarande vattenområdet som ansluts till fastlandet med broar. Om planeringen och genomförandet av den konstgjorda ön ordnas en separat tävling.

Senare under planläggningen utreder staden närmare bland annat samordningen av naturvärdena och rekreationsanvändningen, dagvattenhanteringen och återställandet av det naturliga tillståndet i Marudd. Stadsmiljönämnden behandlar planutkastet i maj 2023 och planen går vidare som ett planförslag uppskattningsvis hösten 2024. Enligt den preliminära uppskattningen kan byggandet inledas 2026.

www.hel.fi