J-klassens drottning sjösattes efter omfattande restaurering

Foto: Waterline Media

America´s Cup-utmanaren Shamrock V, även känd som ”The Queen of the J Class”, har sjösatts vid Saxon Wharf i Southampton, Storbritannien. Restaureringen och ombyggnaden är den mest omfattande i yachtens 94-åriga historia.

Yachten fick allvarliga strukturella skador under J Class-regattan som hölls i anslutning till America’s Cup år 2017. En bedömning av den skadade Shamrock V visade att hennes stålramar var svårt angripna av rost och röta, vilket gjorde det oklart om yachtens ursprungliga struktur kunde räddas.

Foto: Waterline Media

Enormt arbete

Under de följande sju åren har Shamrock V blivit helt nedmonterad och restaurerad av ett projektteam med båtbyggare och ingenjörer. Paul Spooner och Feargus Bryan ledde teamet på Saxon Wharf från och med 2022, då Shamrock V fick en ny ägare.

”Vi hade turen att ha en engagerad och kunnig ägare som gjorde det möjligt för oss att fullt ut och på rätt sätt restaurera denna viktiga del av seglingshistorien och förbereda henne för de kommande 100 åren”, förklarade Paul Spooner.

Enligt Spooners beräkningar har projektet inneburit cirka 60 000 arbetstimmar.

Förbluffande dimensioner

Trots att många av Shamrock V:s autentiska detaljer har bevarats, var till exempel alla hennes 6 500 bronsbultar så korroderade att de behövde ersättas med nya bultar från en fabrik i norra Storbritannien.

Inne i yachten har även interiören fått nytt liv. Den nya salongen i mahogny har omdesignats av Adam Lay Studio, medan riggen har reparerats av Marine Results.

Shamrock V:s dimensioner är imponerande. Den väger 168 ton och har en kryssningssegelyta på 756 kvadratmeter och en spinnaker på 793 kvadratmeter. Yachten har nu ett större deplacement och i med den längre vattenlinjen och den förbättrade kölen, som ger ett större rätande moment, har segelytans storlek på yachten ökats med 8 %. Beräkningar gjorda med en 3D-modell visar även att fartpotentialen nu är bättre, trots den ökade tyngden.

Shamrock V designades av Charles E. Nicholson och byggdes av Vosper Thornycroft i England år 1930 för att delta i America’s Cup.

paulspoonerdesign.com

Foto: Waterline Media