/

Ingå småbåtshamn expanderar

Båthamnen i Ingå växer och blir stor. Foto: Ingå Marina

Hamnen i Ingå är redan nu stor, men år 2024 ska den enligt planerna vara den största i området. Marinan kommer att växa från sin nuvarande kapacitet på cirka 560 båtplatser till hela 826 båtplatser.

Sommaren 2023 fortsätter marinan att fungera som vanligt, men på hösten muddras hamnen.

Ingå kommun äger 34 procent av båtplatsandelarna och kommer att fortsätta att driva småbåtshamnen på samma sätt som tidigare.

Priserna beror på båtarnas storlek: de minsta båtplatserna kostar preliminärt 2 900 euro och de dyraste platserna kostar över 30 000 euro.

Aktieemission för personer och företag i Ingå

Ingå Båthamnar Ab har öppnat en aktieemission för att finansiera utvecklingen av marinaområdet. Aktieemissionen kommer att bestå av 476 båtplatser. Den första teckningsomgången är öppen från den 5 januari till den 26 januari 2023 och riktar sig till personer och företag i Ingå.

Aktietecknare kan köpa en plats åt gången. En och samma person kan köpa upp till 5 båtplatser.

Båtaktierna tecknas digitalt på https://osakeannit.fi/osakeanti/ingamarina/

www.ingamarina.fi