Första registreringen av båtar planade ut från toppåren

Antal första registreringar 2016-2022. Bild: Traficom

Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficom ligger antalet första registreringar fortfarande över det långsiktiga genomsnittet, men är lägre än under toppåren.

Statistik från Traficom visar att totalt 4 589 vattenfarkoster registrerades för första gången 2022. Antalet första registreringar minskade med 11 % jämfört med året innan.

Ner från rekordnivåer

Motorbåtar och vattenskotrar är de vanligaste typerna bland vattenfarkoster som måste registreras. Drygt 70 % av de första registreringarna 2022 var motorbåtar och drygt 25 % var vattenskotrar.

”Båtlivet ökade kraftigt i popularitet under coronaåren, men under det senaste året verkar köpen ha planat ut. Även om antalet första registreringar av vattenfarkoster har sjunkit jämfört med toppnivåerna, ligger det fortfarande över det långsiktiga genomsnittet”, säger Mika Idman, specialsakkunnig på Traficom.

Få segelbåtar

I slutet av 2022 fanns det 236 790 vattenfarkoster i Traficoms trafikregister, varav 88 % var motorbåtar.

”Det säljs mycket få nya segelbåtar, men trots detta är segelbåtar den näst vanligaste båttypen i registret. Vattenskotrar är fortfarande mycket populära och antalet ökar stadigt i registret. I slutet av 2022 fanns det redan mer än 11 000 Vattenskotrar i registret”, fortsätter Idman.

Minskat antal ägarbyten

Ägarbytet av vattenfarkoster har också återgått från de senaste årens toppnivåer till tidigare års nivåer. Antalet ägarbyten ökade särskilt under 2020 och var fortsatt högt under 2021. År 2022 återgick antalet ägarbyten till tidigare års nivåer.

www.traficom.fi