Ett gigantiskt marint projekt ritas upp i Esbo

Bild: Aalto oy

Planen är att förbinda ön Tvijälp, utanför Westend, med fastlandet via en bro. Det nya området kommer att innehålla lyxiga bostäder och en gästhamn.

För närvarande används Tvijälp som ett friluftsområde av Esbo stad, men området kommer att förändras avsevärt i framtiden om planen från fastighetsutvecklingsföretaget Aalto oy förverkligas.

Tidigare i veckan lämnade företaget in en ansökan om planreservation till Esbo stad.

Planen omfattar bostäder, en naturstig och en småbåtshamn. Båtföreningen Westend Sailors har uttryckt intresse för att ta över det nya området som sin bas. De gamla fiskarstugorna på ön kommer att restaureras och bli ett historiskt besöksmål i sig, och gästhamnen skulle kunna användas som utställningslokal, står det Aaltos ansökan.

Stadens pengar behövs inte

Bolaget bedömer att bron, gatorna och de allmänna anläggningarna kan finansieras med intäkterna från stadens bostadsbyggrätter. Enligt bolaget skulle det därför inte finnas något behov av stadens pengar.

Enligt företaget är det möjligt att bedriva den verksamhet som beskrivs ovan på Tvijälp, samtidigt som större delen av ön lämnas som naturområde. Den norra delen av ön kan lämnas orörd, och landskapet från Westend skulle inte förändras väsentligt, med undantag för bron. Utformningen av bron kommer att bli föremål för en designtävling som anordnas av Aalto.

www.esbo.fi