/

Efter år av förhandlingar nåddes äntligen internationellt samförstånd om havsskydd

Foto: Fredrik Eriksson

Ett internationellt avtal om havsskydd nåddes tidigt på söndagen finsk tid, efter 38 timmars förhandlingar. Timmarna var en droppe i havet, då frågan diskuterats i över 15 år.

– Skeppet har seglat i hamn, sammanfattade förhandlingsordförande Rena Lee under stora applåder vid FN:s högkvarter i New York.

Enligt det nya avtalet kommer 30 procent av det öppna havet att omvandlas till skyddade områden fram till 2030. Det öppna havet är det område som börjar där olika länders exklusiva ekonomiska zoner slutar. Det öppna havet täcker nästan hälften av jordens yta.

Att hitta en gemensam grund försvårades av exploateringen av havens resurser mellan länderna och av fiskerättigheterna.

Det avgörande steget

EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevicius kallade avtalet ”ett avgörande steg för att skydda den marina naturen och den biologiska mångfalden, som är avgörande för oss och framtida generationer”.

Europeiska unionen har lovat 40 miljoner euro för att stödja ratificeringen och det inledande genomförandet av avtalet.

För närvarande är endast cirka 1 % av det öppna havet skyddat.

– De marina skyddade områdena spelar en viktig roll när vi bygger upp en motståndskraft mot klimatförändringens effekter, säger Liz Karan från organisationen Pew Charitable Trusts.

Fördraget kommer att antas formellt vid ett senare tillfälle, efter att det har granskats av jurister och översatts till FN:s sex officiella språk. Lee försäkrade dock att fördraget inte kommer att öppnas eller ändras på något annat sätt.

Det senaste fördraget om havsanvändning utarbetades för 40 år sedan.

www.un.org