Båtolyckor med dödlig utgång ökade i fjol

Foto: Fredrik Eriksson

Under 2023 miste 34 personer livet i fritidsbåtsolyckor, vilket är en ökning med sju personer jämfört med året innan.

Trots att båtlivets popularitet har ökat kraftigt under de senaste åren har antalet olyckor inte förändrats betydligt. Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficom omkom 34 personer i fritidsbåtolyckor i fjol, vilket är sju fler än år 2022. De flesta olyckorna med dödlig utgång hände i Vuoksens vattendragsområde.

Alkohol och inga flytvästar

Majoriteten av olyckorna med dödlig utgång sker med roddbåtar och små båtar med utombordsmotor. Olyckorna beror sällan på tekniska fel eller vädret. De vanligaste orsakerna är bristfälliga förberedelser och mänskliga faktorer. Alkohol är inblandad i klart över hälften av dödsfallen.

Alkohol, brist på flytvästar och en instabil båt ökar betydligt risken för olyckor till sjöss. Användning av flytvästar eller andra flytplagg i alla båtar skulle minska antalet dödsfall. Träning i att klättra ombord i en instabil båt från vattnet skulle gagna oss alla. Dessutom är det viktigt att hålla korken fastskruvad på vattnet och innan man ger sig ut. Varje person som är ute till sjöss kan förbättra sin egen och andras säkerhet med rätt attityd och kloka handlingar, säger Kimmo Patrakka, ledande expert vid Traficom.

traficom.fi