Baltic Yachts samlar företaget under ett tak

Vy från hamnen mot söder med det befintliga varvet i förgrunden och den nya anläggningen överst till vänster. Foto: Baltic Yachts

Arbetet med att bygga en ny byggnad som mer än fördubblar Baltic Yachts anläggning i Jakobstad är långt framskridet. Företaget håller nu på avvecklar den ålderstigna fastigheten i Bosund där företaget grundades för 50 år sedan.

Den nya tre våningar höga, toppmoderna byggnaden på nästan 8000m² uppförs vid sidan av företagets befintliga anläggning i Jakobstad. Flytten av många viktiga avdelningar, däribland Baltics CNC-styrning, snickeri, förmontering, ytbehandling och laminering, kommer framöver att ligga omedelbart intill yachtbyggnads- och monteringshallarna.

Under ett tak

I och med flytten kommer Baltic Yachts 205 anställda att samlas under samma tak, vilket kommer att förbättra effektiviteten och kommunikationen och påskynda yachtbyggprocessen. Det kommer också att eliminera den 25 km långa resan mellan Jakobstad och Bosund i norr, en resa som inte bara personalen gör regelbundet, utan som också krävs för färdiga båtar som genomgår en långsam och dyr transport till sin sjösättningsplats i Jakobstad.

Anläggning i tre våningar

Den nya byggnaden kommer att anslutas till den befintliga anläggningen i ena änden, så att personal och material lätt kan flyttas mellan de två hallarna. Bottenvåningen inhyser CNC-avdelningen samt separata lagerlokaler för produkter som Corecell, Nomex, trä och kompositråvaror som måste frysas. Laminering, harts- och färgförråd samt ett blandningsrum kommer också att finnas på bottenvåningen.

På andra våningen kommer man att ha avdelningar för snickeri, förmontering och ytbehandling samt fler lagerutrymmen. På översta våningen finns maskinrum för huvudventilationen, en matsal, ett utställningsrum och ett mötesrum med 30 platser.