/

Årets Rädda Östersjön -pris går till Watec Consulting

I år gick priset Rädda Östersjön på 20 000 euro till Watec Consulting, ett företag som har utvecklat ett filter som kan installeras i rännor för att förhindra att fasta ämnen och föroreningar transporteras med dagvattnet till avlopp och vattendrag.

Watec Consulting Oy:s Filtro-filter förhindrar bland annat att den näst största källan till mikroplaster i Finland, gummidamm från konstgräsplaner, hamnar i vattendragen. Lösningen bidrar till att lösa två av Östersjöns största problem: att minska övergödningen och minska mikroplasterna. Den enkla installationen och underhållet övertygade juryn.

Stiftelsen Finlands Mässas penningpris delas årligen ut i samband med mässan Vene Båt till en person, en grupp, ett samfund eller ett företag som har utvecklat en innovation, en idé eller en metod som bidrar till att förbättra det ekologiska tillståndet i haven, som ger en positiv bild av Finland och som kan utvecklas till en produkt eller tjänst av internationell betydelse. Årets nominerade var var Clewat, Innovaatiopalvelu Koivukunnas och Watec Consulting.

Hedersomnämnanden till forskningsfartyget Aranda och Skärgårdshavforskningsinstitutet på Själö

Forskningsfartyget Aranda och Skärgårdshavets forskningsinstitut Själö vid Åbo universitet fick hedersomnämnanden av juryn för sitt enastående forskningsarbete för Östersjön. Utan detta viktiga forskningsarbete skulle det vara mycket svårt, om inte omöjligt, att rädda Östersjön.

Priset Rädda Östersjön delas ut för femte gången

Stiftelsen Finlands Mässa delar ut priset i samarbete med Baltic Sea Action Group, John Nurminens Stiftelse, Föreningen Håll Skärgården Ren och tidningen Teknik & Ekonomi. Nomineringar till priset lämnades in i förväg. Pristagaren avgjordes av en jury bestående av Annamari Arrakoski-Engardt från John Nurminens Stiftelse, Katja Rytkönen från Håll Skärgården Ren rf, Laura Höijer från Baltic Sea Action Group och Harri Junttila från tidningen Tekniikka & Talous.

År 2019 gick priset Rädda Österjön till Solar Water Solutions Oy och 2020 till Origin by Ocean. År 2021 delades priset mellan Seaboost Oy, grundat av Christian Feodoroff, och Lovisa Båtvarv. Hedersomnämnande tilldelades överinspektör Oskari Hanninen från Tukes. Priset för 2022 gick till Weeefiner Oy.

www.messukeskus.com

www.watec.fi