Amerikanska flottans segelskolningsfartyg besöker Helsingfors 1.-4.6.2023

Foto: Gränsbevakningsväsendet

Den amerikanska kustbevakningens flaggskepp USCGC Eagle är en 90 meter lång tremastad bark. Besöket är en del av en gemensam operation mellan Gränsbevakningsväsendet och den amerikanska kustbevakningen.

Den amerikanska kustbevakningens (USCG) segelskolningsfartyg Eagle besöker Östersjön och Finland 1-4 juni 2023. Besöket i Helsingfors arrangeras av det finska gränsbevakningsväsendet. Den amerikanska kustbevakningens flaggskepp USCGC Eagle är en 90 meter lång tremastad bark. Fartyget används för att utbilda USCG-kadetter.

I Helsingfors södra hamn

Besöket är en del av en gemensam satsning mellan Gränsbevakningsväsendet och den amerikanska kustbevakningen och bidrar till organisationernas gemensamma mål att främja sjösäkerheten.

USCGC Eagle lägger till i Helsingfors södra hamn den 1 juni 2023. De praktiska arrangemangen för besöket sköts av Finska vikens kustbevakning. Allmänheten kommer att ha möjlighet att bekanta sig med skeppet under besöket. Kustbevakningen informerar separat om de exakta besökstiderna.

www.raja.fi