/

Skärgårdshavets forskningsinstitut på Själö hotas av nedläggning

Åbo universitet planerar att stänga forskningsstationen på Själö i Pargas. Nedläggningen är en del av mer omfattande förhandlingar om förändringar vid universitetet.

Åbo universitet inledde den 17 november förhandlingar om förändringar för att stabilisera sin ekonomi. Enligt universitetets pressmeddelande är målet att hitta sätt att fylla ett finansieringsunderskott på cirka 1,5-2 miljoner euro i år och cirka 15 miljoner euro fram till 2028 för den egentliga verksamheten.

Förutom Själö hotas nu även forskningsstationen i Kevo i Utsjoki.

Lång historia

Skärgårdshavets forskningsinstitut grundades på Själö 1964, då staten överlät sjukhusbyggnaderna och de omgivande områdena till Åbo universitet.

Institutets uppgift var att bedriva tvärvetenskaplig forskning om skärgårdens bildning, biotans anpassning till skärgårdsmiljön och människans bosättning i området. Tidigare hade skärgårdsforskningen bedrivits vid Lohms biologiska station i Korpo.

De längsta miljötidsserierna har samlats in sedan 1966.

År 2015 förvärvade Åbo universitet största delen av Själöfastigheterna och den omgivande marken från Finlands universitetsfastigheter Ab (Suomen Yliopistokiinteistö Oy). Sedan 2017 är institutet en del av Åbo universitets enhet för biologisk mångfald.

Turun Sanomat har tidigare rapporterat om hotet om att stänga forskningsstationen på Själö.

www.sites.utu.fi