Invånarkväll om aktuella skärgårdsfrågor och öarnas bobarhet hålls i Gumbostrand

Foto: Paula Ropponen

Onsdagen den 10 maj ordnas en invånarkväll på Gumbohuset i Gumbostrand. Kvällens tema är aktuella öfrågor och öarnas bobarhet.

Sibbo kommun deltar tillsammans med flera andra kommuner i det nationella bobarhetsprojektet som leds av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Med hjälp av en bobarhetsanalys utreds vad som gör skärgården lockande och vilka är dess utvecklingsbehov.

”Vi hoppas att skärgårdsbor och personer som rör sig i skärgården skall delta i invånarkvällen”, säger skärgårdsdelegationens ordförande Gunilla Holmberg. ”Bland annat växt- och djurarternas utveckling och klimatförändringarna i skärgården under de senaste årtiondena kommer att diskuteras.”

Invånarkvällen ordnas på Gumbohuset, Gumbovägen 222 onsdagen den 10 maj 2023 kl. 17.30–19.30.

www.sibbo.fi