/

Turismverksamheten på Mjölö upphör

Foto: Tuomas Uusheimo/Senatfastigheter

Den uttjänade vattenledningen innebär att de tjänster på ön som behöver vatten, såsom restauranger och bastur, inte längre kan underhållas i framtiden.

Turismverksamheten på Mjölö har utvecklats sedan 2017 av FRS Finland i samarbete med dess underhyresgäster. FRS Finland föreslog att turismverksamheten skulle fortsätta delvis på de områden där tillgång till vatten inte är nödvändig.

Senatfastigheter, som äger ön, beslutade att avsluta turismverksamheten helt eftersom det ansågs vara den tydligaste lösningen. Även om ön stängs tillfälligt, finns det möjlighet att den öppnar igen i framtiden, till exempel i samband med försäljning. FRS Finland har fortfarande intresse av att utveckla ön.

Tillfällig lösning

”Avtalet med FRS Finland var från början en tillfällig lösning, och den slutliga användningen av ön kräver utredningar och diskussioner med flera olika parter. Som en statlig aktör kan vi inte göra dyra investeringar i öns infrastruktur innan vi har fått en lösning för dess framtida användning,” säger sektorchef Mikko Järvinen från Senatfastigheter.

FRS Finland har bedrivit verksamhet på Mjölö under sju sommarsäsonger och en vintersäsong, och arrangerat både reguljära och beställda resor. På ön har det funnits två restauranger, tre bastur samt olika typer av tjänster såsom Nolla-stugor, guidetjänster och hästturer. Besökarantalet har varierat årligen från några tusen besökare under coronapandemin till 20 000 besökare under toppåren.

senaatti.fi