/

Nya regler på Sibbos trafikerade farleder

Transport- och kommunikationsverket Traficom utfärdar ett förbud mot att skapa svallvågor för vattenfarkoster i den nordöstra delen av Svanören i Sibbo kommun. Förbudet grundas på att den långsiktigt betydligt ökade båttrafiken i området har orsakat svallvågor som skadat strandstrukturen på Svanören. Svanören

Båtolyckor med dödlig utgång ökade i fjol

Under 2023 miste 34 personer livet i fritidsbåtsolyckor, vilket är en ökning med sju personer jämfört med året innan. Trots att båtlivets popularitet har ökat kraftigt under de senaste åren har antalet olyckor inte förändrats betydligt. Enligt Transport- och kommunikationsverket Traficom omkom

Ny hastighetsbegränsning utanför Kalkstrand – sjöbevakningen sväljer inte Traficoms förslag i sin helhet

Transport- och kommunikationsverket Traficom ändrar fartbegränsningen i Sibbo kommuns område så att fartbegränsningsområdet i Djupsundet på 15 km/h utvidgas ända till vågbrytaren i Kalkstrands båthamn. Den huvudsakliga målgruppen för begränsningen verkar vara tävlingsbåtar. Anledningen till ändringen är att förbättra säkerheten vid vattenområdet.