Antalet första registreringar fortsätter att minska: “De kommande åren visar vilken nivå båtförsäljningen stabiliserar sig på”

Foto: Fredrik Eriksson

Antalet första registreringar av båtar har minskat två år i följd och var förra året till och med lägre än åren före coronapandemin. Under 2023 registrerades sammanlagt 3 272 vattenfarkoster, vilket innebär en nästan 29-procentig minskning jämfört med 2022.

Enligt statistik från transport- och kommunikationsverket Traficom var de första registreringarna av vattenfarkoster ganska stabila under åren 2016–2019, även om det fanns en liten ökning mot periodens slut. År 2020 utmärkte sig tydligt som det mest aktiva året sedan 2016.

Mängderna har emellertid minskat från och med år 2022, och år 2023 befinner sig redan på en lägre nivå än före coronapandemin.

En förväntad utveckling

Majoriteten av första registreringarna var motorbåtar och vattenskotrar. Andelen segelbåtar och andra vattenfarkoster var betydligt mindre.

År 2023 var de mest populära båtmärkena vid första registreringen Buster, Suvi och Terhi.

”Nu börjar statistiken allt tydligare visa den uppsving som orsakades av båtboomen under coronåren. När försäljningen temporärt är mycket intensiv är det naturligt att förvänta sig att siffrorna kommer att minska. De kommande åren visar vilken nivå båtförsäljningen stabiliserar sig på,” säger specialsakkunnig Mika Idman.

Mest privatpersoner

År 2023 stod privatpersoner för 83% av de första båtregistreringarna, medan företag stod för 17%. Av privatpersonerna var 87 % män och 13 % kvinnor, och medelåldern för dem som skaffade båt var 52 år. Företagen förvärvade i genomsnitt något mindre vattenfarkoster än privatpersoner, men deras motorstyrka var större. I jämförelsen har de största finansieringsbolagens andel uteslutits.

Handeln med begagnade båtar ökade något

De senaste åren har det varit en liknande utveckling i ägarbyten för vattenfarkoster som för första registreringar. Åren 2020–2021 var toppåren för ägarbyten, och sedan dess har antalet varit något lägre. År 2023 gjordes dock något fler ägarbyten än året innan, totalt 23 604 stycken.

traficom.fi