Hundvakten – Drömmar i kristider

Hundvakten är Baltic Yachts vd Anders Kurténs kolumn som behandlar aktuella ämnen i båtbranschen. Drömmar i kristider publicerades första gången i Frisk Bris 2/2023.

Med tilltagande ålder märker jag att jag allt oftare faller för medelåldersreflexen ”det var bättre förr”. Och inser kort därefter att jag ju faktiskt hunnit bli medelålders – dessutom med ganska skaplig marginal. Inget under alltså att jag ännu under nyårsfirandet med familjen i de finska fjällen reflekterade förnöjt framåt, och hade i mitt tycke väl grundade förhoppningar om att 2022 skulle bli året då allt blev lite mera som det var förr. Med andra ord bättre. Hittills har dessvärre 2022 inte alls blivit bättre. 

Mycket ändrades 24.2.2022 – och de långsiktiga effekterna av det nya världsläget kan vi än så länge bara gissa oss till. Utan att alls förringa den pågående humanitära och mänskliga katastrofen som helt plötslig blivit krass verklighet för ett europeiskt brödrafolk och därmed även för hela EU, märker jag att det likväl känns angeläget att fokusera på sådant man kan påverka. I mitt eget fall klappar mitt hjärta varmt för den finska båtbranschen, och därav dessa i det globala sammanhanget aningen begränsade reflektioner.

Båtexport till Ryssland

Trots den suddiga kristallkulan är det uppenbart att den Finlandsspecifika landsrisken har ökat markant; både ur pragmatiskt geopolitiskt perspektiv, men även med tanke på omvärldens uppfattningar. Det kommer att vara högaktuellt att fortlöpande bedöma hur detta påverkar vår bransch. Vår båtexport till Ryssland har stadigt avtagit under det senaste decenniet och har under 2020 talet varit om inte marginell, så relativt blygsam. Under de två senaste månaderna har vi i branschen haft fortsatt stark internationell efterfrågan på våra produkter – så någon massiv realisering av landsrisken ser vi inte ännu. 

Som många känner till har vi även i båtbranschen haft kraftiga störningar i leverantörsled redan innan kriget i Ukraina. På många bolag har vi därmed redan förberett oss för att göra oss mindre beroende av globala leveranskedjor. Samtidigt kan vi med glädje konstatera att vår båtindustri alltjämt är stark; vi sysselsätter totalt cirka 3.500 personer direkt, och bidrar till nationalekonomin med nästan en miljard euro i kollektiv omsättning. Fast vi har skött oss bra är det skäl att beakta att vi också i fortsättningen är beroende av omvärldens uppfattningar – inte minst eftersom 76% av båtarna som tillverkas i Finland går på export. 

Stigande bränslepriser

Vissa omedelbara effekter av krisen ser vi dessvärre redan i form av stigande bränslepriser. Den kollektiva uppfattningen i branschen är att bränslepriser inte i sig lägger sordin på båtlivet, men nog minskar antalet tillryggalagda sjömil – i synnerhet för större motorbåtar. Å andra sidan består det pulserande hjärtat för livet till sjöss i de nordiska länderna kring Östersjön av relativt små motorbåtar med utombordare, som används i samband med sommarstugan, och körs mindre än 30 timmar per säsong. Med tanke på majoriteten av båtarna i båtparken är effekten av prishöjningarna vid bränslepumpen med andra ord sannolikt negligerbar. 

Det finns två andra intressanta trender som blev påtagliga under pandemin. Det första är att försäljningen av nya båtar sköt i höjden – och detta är ett globalt fenomen i västvärlden. För första gången i mannaminne bidrog även ett osannolikt antal nybörjare, som köpte sin allra första egna båt kraftigt till tillväxtsiffrorna. Med andra ord var pandemin den silverkula som lyckades vända trenden med en alltmer ålderstigen köparskara. När vi kopplar ihop denna trend med ett kraftigt ökat intresse för inrikes resande och en generell förskjutning i värderingar som premierar upplevelser, ser det inte alls så dystert ut för båtlivet den allmänna osäkerheten till trots. 

Drömmen om personlig frihet

Nu är ju havet lika för alla, vare sig man upplever det från en snurrebåt eller en 80-fotare. Och oavsett storlek, är drömmen om personlig frihet – som båten i många fall symboliserar – väldigt väsentlig. Väsentlig för att drömmar om bättre tider hjälper oss hanka oss fram i vardagen, och i många fall klara av de mindre trevliga överraskningar som vi regelbundet utsätts för. Och uppenbarligen väsentlig under kristider, då det förefaller bli än mer angeläget att drömma sig bort från diverse omskakande händelser som negativt påverkar vår kollektiva framtidstro. 

Jag tror också personligen att drömmarna om frihet, samt behovet att snabbt och behändigt ”kasta loss” från vardagen, förblir starka drivkrafter oavsett bränslepriser och geopolitiska händelser. När jag ser tillbaka på mitt eget båtliv, är det säsongerna då jag varit mycket till sjöss med nära och kära som är minnesvärda. 

Så jag tror att båtlivet fortsatt frodas. Och att vi kanske söker oss tillbaka mot en mindre prestationsinriktad, och mer upplevelseinriktad tillvaro till sjöss. För det är ju ändå det båtlivet till sist handlar om; naturupplevelser och samvaro tillsammans med de nära och kära. Det är dessa upplevelser som ÄR det vi drömmer om i novemberslasket. 

Anders Kurtén är VD för Baltic Yachts, och har jobbat i båtbranschen de senaste tjugo åren; med allt från träbåtsbygge till marknadsföring och produktutveckling av motorbåtar. Kurtén tillbringar fortfarande en ansenlig del av fritiden till sjöss och i Åbolands skärgård.