Anrika Gamlakarleby Segelförening gav ut jubileumshistorik

Gamlakarleby Segelförening (GSF) grundades redan år 1872. Foto: GSF

Gamlakarleby Segelförening (GSF), som firade sitt 150-årsjubileum förra året, har sammanställt en ny historik över höjdpunkterna under segelklubbens senaste 50 år.

Jan Störling, som ingår i historikens arbetsteam tillsammans med Jocke Nyberg och Christian Wiklund, lyfter fram de stora tävlingar som GSF har stått värd för genom åren. Förutom tävlingar innehåller boken ett sammandrag av föreningens första 100 år sammanställt av Bo Forsström.

Boken fortsätter med Kommodorernas berättelser 1973-2022, personporträtt av framstående klubbmedlemmar, axplock- minnen och berättelser av medlemmar och media. Boken avslutas med ett sammandrag på medlemmarnas framgångar i mästerskapstävlingar.

Väl underhållet arkiv

”De första två åren gick åt till att sammanställa materialet”, säger Störling om bokprojektet som började för omkring tre år sedan.

En central del av föreningens verksamhet riktar sig mot ungdomar. GSF har i flera år ordnat seglingskurser för ungdomar med låg tröskel. En annan viktig del av klubbens verksamhet är underhållet av hemmahamnen Mustakari, vars historia beskrivs i historiken med flera bilder.

“Förutsättningarna för att skriva en historik var utmärkta, eftersom klubben har ett väl underhållet arkiv”, konstaterar Störling.

Historiken finns att köpas vid Luckan Karleby och den kan också beställas per email på info.mustakari@gmail.com för 30 €.