Särskilda förhållanden kräver särskild uppmärksamhet – Hur är det med din förtöjningsutrustning?

Foto: Megan Menegay

Segling och båtsport i Finland rf lyfter fram båtarnas förtöjningsutrustning under sin årliga båtsäkerhetskampanj. Förra sommarens exceptionella förhållanden orsakade betydande skador på båtar, särskilt vid bryggorna.

Under årets båtbesiktningar ligger fokus på båtarnas förtöjningsutrustning och dess skick, samt på att båtförare är ständigt förberedda på föränderliga förhållanden. Trossarnas styrka och skick bör motsvara båten, och repen bör vara avsedda för sjöbruk och tåla UV-strålning. Krokar och knopval bör också vara ändamålsenliga. Hörn som utsätts för slitage bör skyddas. För att undvika otrevliga överraskningar bör gamla trossar som gått i arv bytas ut mot nya och hållbara.

“Under det senaste året har starka vindar och snabba vattenståndsvariationer orsakat betydande skador på båtar. Vi vill särskilt uppmärksamma båtarnas förtöjning”, motiverar Tanja Risikko, ordförande för SBF:s sjösäkerhetskommitté.

Båtar sjönk vid bryggor

De exceptionella förhållanden år 2023 återspeglas i Finlands Sjöräddningssällskaps statistik.

“År 2023 var i övrigt lugnare när det gäller sjöräddning jämfört med coronaåren, men under blåsiga perioder inträffade många skador där rep brast och båtar kolliderade med varandra, bryggor eller lossnade helt och hållet från sina förtöjningar. Antalet båtar som sjönk vid bryggor var dubbelt så högt jämfört med ett normalt år”, säger säkerhets- och beredskapschef Marko Stenberg för att samanfatta den gångna båtsäsongen.

Båtar som sjönk vid bryggor var fler än tidigare år, särskilt på Finska viken och stora sjöar. Ett typiskt fall är en motorbåt med utombordare, vars tömning av motortråget eller sittbrunnen inte har fungerat, till exempel på grund av proppade tömningsrör, eller söndriga länspumpar. Kraftiga regn gör att båten tyngs, och vågorna fyller så småningom båten bakifrån.

Leder i värsta fall till personskador

Bryggor och bojar belastas också av starka vindar och extrema vattenstånd. Stenberg berättar att frivilliga sjöräddare har räddat flera bryggor som varit på drift tillsammans med sina båtar, och andra båtar har lyfts högt upp på land av vågor och högvatten.

Växlande vattenstånd orsakar bekymmer särskilt för båtar som är förtöjda vid fasta bryggor, akterbojar eller pålar. Vid högvatten utsätts förtöjningslinorna för större krafter än normalt. Till exempel kan båtens bojlina stramas åt rejält då vattennivån stiger. Kopplat med vind och vågor är det möjligt att något brister. Brutna förtöjningar innebär inte direkta faror för människor, men en drivande båt eller båtar som lossnat i hamnen kan eventuellt leda till personskador eller miljöskador ifall de hinner sjunka. Trots att man har bråttom måste man alltid se till att båten är säkert förtöjd så att den tål hård vind från alla håll.

“När man i tufft väder hamnar utföra hjälteinsatser för att undvika materiella skador kan det leda till personskador. Det är viktigt att be om hjälp i god tid även i dessa situationer”, påminner Stenberg.

spv.fi