Hundvakten – Ledarskap i Båtbranschen

Hundvakten är Baltic Yachts vd Anders Kurténs kolumn som behandlar aktuella ämnen i båtbranschen. Ledarskap i Båtbranschen publicerades första gången i Frisk Bris 1/2023.

De senaste tre åren har på många sätt varit extraordinära. Vi har månad efter månad intalat oss att “normaltillståndet snart återvänder” – men kan med facit i hand konstatera att vi ännu får vänta. Det verkar som vi fortsatt får leva med pandemin, störningar i leverantörsled, kriget i Ukraina, absurd osäkerhet gällande prisnivåer både för material, råvaror, elektricitet mm. De osystematiska störningsfaktorerna verkar bara öka – vilket är en enorm utmaning både för företagsverksamhet generellt och för ledare i synnerhet.

Under pandemin har det funnits tid för introspektion, och jag tänkte dela med er ett axplock kring mina personliga reflektioner gällande ledarskap; vad jag finner viktigt, och vad som fungerar även då verksamheten utsätts för oförutsedda och kraftiga yttre hot.

Kommunicera. Överkommunicera. Upprepa

Ju mer konfunderande omvärlden ter sig, desto mer hungrar människor i allmänhet efter information. Trots att man ofta inte har en aning om hur framtiden kommer att utvecklas, är det ändå viktigt att dela sina ”bästa gissningar” med organisationen. Utan alltför mycket överoptimistiska filter. I synnerhet i tider som dessa kommer det att finnas saker som man inte har nån aning om hur de utvecklas. Vilket är OK – för ingen annan vet heller. Men generellt har jag blivit överraskad över hur positivt regelbunden kommunikation mottages i organisationen. Även om kommunikationen saknar klarhet och substans – visar det att du bryr dig. Och om ledningen bryr sig, ökar sammanhållningen. Och i synnerhet i kristider är sammanhållning A och O. När sedan premisserna ändras, vilket de verkar göra hela tiden just nu – får man bara kommunicera ånyo. Vad som fungerat synnerligen bra under pandemin som ersättare för att samla ihop hela personalen för infotillfällen är 5-7 minuters videosnuttar – som alla anställda sedan kan se på då det passar dem.

Respekt

Jag känner många chefer som med stor behållning läst Steve Jobs biografi. Min personliga åsikt är att han inte blev framgångsrik för att han i många sammanhang betedde sig svinaktigt – utan trots det. Jobs exempel med många andra liknande beteendemönster (osökt kommer man att tänka på Elon Musk) skapar i vissa fall en illusion av det är kännetecknande för briljanta individer att bete sig illa. Det stämmer inte. Respekt leder till respekt. Och min personliga åsikt är att det är lättare att få ut det bästa ur en personal som respekterar dig – istället för att vara rädda för dig eller ditt temperament.
Jag tänker mig att respekt är som ett bankkonto. För att kunna göra uttag måste du ha gjort insättningar. Ett team som respekterar dig är redo att utföra underverk när det krisar till sig. Men respekten måste vara verklig, inte grundad i rädsla.

Skapa förtroende

De flesta företag har flera bankkonton. Förtroendet fungerar i mitt sinne på samma sätt som respekt; som ett virtuellt bankkonto. Din personal eller ditt team ser upp till dig inte bara i din egenskap av företagsledare. Som chef behöver du också vara en sorts moralisk kompass. Fast det i mitt sinne är skilda bankkonton, hänger respekt och förtroende ihop. För att förtroendet skall utvecklas, måste respekten finnas där som bas. Samtidigt som bara respekt inte räcker – utan man måste i vardagen visa att man är förtroendet värd – i stort som smått. Det betyder med andra ord att din personal måste kunna lita på att du ställer upp för dem med konsekvent och rättvist beteende och gott omdöme. Beaktar och uppmärksammar sådant som överträffar målsättningar och förväntningar, och samtidigt ingriper i sådant som inte håller måttet eller kräver uppmärksamhet.

Fokusera på människorna

Ett av mina få ledarskapsmantra som jag regelbundet delar med min ledningsrupp lyder enligt följande. I dagens blixtsnabba kommunikations- och medieklimat gäller dagens viktigaste beslut sådant som du väljer att helt ignorera. För att kunna fokusera på de VERKLIGT viktiga sakerna som du behöver göra tillräckligt bra. Och de mindre viktiga sakerna som nu bara behöver göras. När du börjar aktivt prioritera ditt arbetsflöde, blir du också bättre på att selektivt se vad som genuint är dels brådskande, dels kräver mer fokus.

I synnerhet i kristider är det här viktigt. För de flesta företag är människorna den värdefullaste tillgången; ett varumärke eller övriga tillgångar är sällan särdeles värdefulla utan personerna bakom dem. Således, när vi talar om prioriteringar så lyder rådet; fokusera på människorna. Sträva till att undvika rutinbrott, i synnerhet i kristider får även vuxna tröst och trygghet av rutiner. Under de värsta pandemitiderna med distansarbete hade vi exempelvis gemensamma kaffestunder – virtuellt över Teams. Bara för att hålla fast vid trygga, vardagliga rutiner. Och uppmuntra till nånslags sociala kontakter utöver de mer formella mötena.
Samtidigt har de senaste åren också lärt oss att det ibland bara inte går att göra en hållbar budget eller forecast för den följande rullande 12 månaders perioden. Så använd din tid som ledare klokt; fokusera på de viktiga sakerna. Ibland får man godkänna att ”latest estimate” görs – senare. När situationen blivit lite klarare, och när estimatet har mer validitet för framtiden.

Var tillgänglig

Det är kutym i båtbranschen att ”stjäla med stolthet”. Jag har tagit detta utanför produktsfären, och applicerar Tom Peters urgamla managementfilosofi ”management by walking around.” Jag tycker om att regelbundet vandra omkring i produktionen, eftersom inget annat lika effektivt ger en fingertoppskänsla för hur ett producerande bolag mår. Och samma gäller ritkontoret, och administrationen och marknadsföringen likaledes.
Under de senaste årens undantagstillstånd med diverse restriktioner under pandemins värsta faser, slog det mig också att det egentligen blev mera interaktioner med organisationen än vanligt. Dels säkert för att det var färre resor och mera närvaro, dels för att tillgängligheten uppskattas i synnerhet när situationen är kämpig och exceptionell. Så ledare; göm er inte. Och då ni får frågor som ni inte vet svaren på (vilket under de senaste åren är snarare regel än undantag) så gör ni klokt i att medge det. Men ställer upp med er egen bästa gissning trots att kristallkulan i många fall är olovligt suddig.

Sammanfattning

Fast det pågående och föränderliga undantagstillståndet vi för närvarande kämpar med är ganska jobbigt, upplever jag ändå att det finns ljusglimtar. En väl hanterad kris representerar alltid förutom hot, även möjligheter. Möjligheter för förhållandet med de anställda och kollegerna att få nytt djup och ny mening. Så trots att undantagstillståndet fortsätter upprepar jag följande rekommendationer för alla som har något slags ledaransvar. Kommunicera. Mycket. Var respektfull – du får det tillbaka med ränta. Odla en tillitsfull kultur – och var närvarande för din personal.