/

Ansökningstiden för båtplatser är i gång i Borgå

Foto: Borgå stad

Ansökningstiden för båtplatser i Borgå har börjat. Ansökningar som inkommer före den 19 mars behandlas under vecka 12. Förra säsongens båtplats kan förnyas genom att betala den faktura man fått hem.

Borgå stad hyr sammanlagt cirka 1 000 båtplatser längs Borgå å i Gammelbacka, Hammars, Tolkis, Kråkö, Kullo, Jackarby, Virvik och Skeppars. Sannäs småbåtshamnar har tagits ur bruk.

Båtplatserna är främst avsedda för privatpersoner och företag i Borgå.

Förnyelse eller byte av båtplats

Innehavaren av en båtplats har möjlighet att förnya sin gamla plats om han/hon fortsätter att uppfylla hyresvillkoren och betalar den faktura som skickats hem. Fakturan förfaller till betalning den 1 mars, vilket har meddelats i förväg via e-post.

De som står på byteslistan får sin faktura i mars.

Nya sökande kan ansöka om båtplatser fortlöpande. Ansökningarna behandlas under vecka 12. Ansökningar som inkommer senare behandlas inom en vecka.

Från och med början av maj kommer båtplatser även att hyras ut till icke-invånare. Ansökningar kan lämnas in omedelbart.

Läs mera här