/

Småhusområde och gästhamn byggs intill Söderkulla gård

Bild: Risto Ala-aho, FCG

Stadsplanen för Söderkulla gård ska också behandlas av förtroendeorganen i Sibbo. Planen omfattar cirka 30 tomter för småhus och en gästhamn.

Dessutom kommer bostadsområdet att ha ett parkområde med odlingslotter och en lekplats.

Förslaget till en detaljplan för Söderkulla gårds bostadsområde var framlagt i januari–februari 2023. Fyra utlåtanden och en anmärkning lämnades in, och bemötandena till dem kan läsas på markanvändningssektionens föredragningslista.

Efter framläggningstiden har främst tekniska korrigeringar gjorts i planen som inte påverkar helhetslösningen. Dessutom har en mer detaljerad bullerutredning gjorts om området.

Mer information finns på planens webbplats: S20 Söderkulla gårds bostadsområde.